Predsjednica županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova sudjelovala u raspravi o rodnoj ravnopravnosti u Hrvatskoj

Svjetska banka je pod pokroviteljstvom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić u Zagrebu predstavila izvješće “Ulaganje u jednake mogućnosti za sve: analiza rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj”.

Predstavljanju izvješća je prisustvovala potpredsjednica Županijske skupštine i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Verica Rupčić, koja je nakon panel rasprave i analize sudjelovala u raspravi.

Analiza rodne ravnopravnosti  u Hrvatskoj predstavlja široku sliku najvećih rodnih nejednakosti u Hrvatskoj, uzimajući u obzir živote muškaraca i žena kroz sve dobne skupine. Svrha ovog izvješća i analize je pružanje konsolidirane slike nejednakosti spolova, s posebnim naglaskom na ranjive  skupine kao što su žene u ruralnim područjima, Romi i LGBTI. Izvještaj će se, između ostalog, koristiti za kvalitetniju izradu Okvira za partnerstvo (CPF) Svjetske banke za Hrvatsku i izradu plana djelovanja imajući u vidu rodnu ravnopravnost kao vodilju za aktivnosti Svjetske banke u sljedećem razdoblju.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije