Predložene izmjene i dopune Zakona o udomiteljstvu

Županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je na 23. sjednici raspravljalo o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, koje su upućene Ministarstvu socijalne politike i mladih. Uz probleme i nejasnoće, koje se javljaju u konkretnom slučaju specijaliziranog udomiteljstva za zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja, koje djeluje u našoj županiji i jedino je takve vrste u Hrvatskoj, na poziv PZRS uključili su se centri za socijalnu skrb. Iz križevačkog, đurđevačkog i koprivničkog centra, čija je ravnateljica Vesna Vudrag nazočila sjednici, pristigli su prijedlozi, koji su objedinjeni, a odnose se na stečena iskustva. Ovisno o individualnosti korisnika i njihovog oštećenja koje imaju uslijed sustavnog, dugogodišnjeg zlostavljanja, s naglaskom na činjenicu da na području naše Županije imamo takvog pružatelja usluga uvelike olakšava rad Centara za socijalnu skrb, budući da se u većini slučajeva radi o potrebi hitnog zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja, kojim se korisniku radi njegove sigurnosti, zaštite ili drugih životnih interesa mora, zbog neke krizne situacije, treba hitno osigurati privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj do prestanka te situacije i stvaranja uvjeta za njegov povratak u vlastitu obitelj ili do osiguravanja drugih oblika skrbi, u skladu s njegovim individualnim planom promjene. Potrebno je postojeću udomiteljsku obitelj za ovu kategoriju korisnika očuvati u zakonskim odredbama, kao mogućnost oblika skrbi i uvažavajući je kao dio palete usluga na terenu. Postojeća iskustva na našem području govore da bi takvih specijaliziranih udomiteljskih obitelji trebalo biti i više. Obiteljski oblik skrbi potican je i u sklopu deinstitucionalizacije. Institucija teško može nadomjestiti toplo, obiteljsko okruženje, koje je, osobito u situacijama kada se radi o osobama koje su proživjele stresna i traumatska iskustva, važna za njihovo daljnje cjelokupno funkcioniranje. Korisnici, žrtve obiteljskog nasilja se osjećaju kao dio obitelji, zajedno s obitelji obavljaju određene poslove, osjećaju se prihvaćeno, ali je u tom segmentu bitna suradnja samih korisnika sa obitelji u smislu poštivanja međusobnih prava, obveza, dogovora i slično. Postojeći broj skloništa za žrtve obiteljskog nasilja u institucionalnom obliku je evidentno nedovoljan, uz prisutne probleme s kapacitetom, teritorijalnom pokrivenošću i problemima s financiranjem. Povjerenstvo i centri apeliraju na zakonodavca da se odluči na daljnje njegovanje udomljavanja žrtava obiteljskog nasilja, s nadom da će biti uvažene sve navedene primjedbe, sugestije i konkretni prijedlozi u cilju zajedničkog rješavanja problema zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja u postojećem obliku koji djeluje u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji se pokazao prikladan trenutku, ali i budućnosti na području cijele RH.

Predsjednica PZRS Verica Rupčić je izvijestila o tijeku priprema za 2. županijski izbor najuzornije seoske žene, kao i o pripremi radionice «Žene jugoistočne Europe u mreži za ruralni razvoj».

Predsjednica PZRS Verica Rupčić