Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Županijske skupštine, Župana i zamjenika Župana Koprivničko-križevačke županije

Pravovaljane kandidacijske liste i kandidature, odnosno zbirne liste su objavljene dana 30. travnja 2021. godine i od tog trenutka teče rok za podnošenje prigovora

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

  1. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – DOMOVINSKI POKRET-DP
  2. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  3. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS
  4. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-STJEPAN RADIĆ-HSS-SR, AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA-A-HSP, HRVATSKA STRANKA REDA- HSR, HRVATSKA STRANKA SVIH ČAKAVACA KAJKAVACA I ŠTOKAVACA- HSSČKŠ
  5. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – MOST
  6. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE- MREŽA NEZAVISNIH LISTA-MREŽA, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU, HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS
  7. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – NEZAVISNI
  8. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  9. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP, HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – HSLS, GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS
  10. ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Pravovaljana zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije

11. ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 013-01/21-01/9
URBROJ: 2137/1-02/08-21-9
Koprivnica, 30. travnja 2021.

PREDSJEDNIK
Veljko Kučeković