Poziv Župana institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture Koprivničko-križevačke županije

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren upućuje poziv svim institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture Koprivničko-križevačke županije da, najkasnije do 25. rujna 2009. god. Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije dostave svoj prijedlog za člana Kulturnog vijeća.

Postupak izbora članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije pokreće se temeljem članka 3. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” br. 1/2005.) koji propisuje da član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnost u kulturi iz područja kulturnog vijeća.