POZIV za predlaganje programa/projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01 i 11/02-ispr.) i članka 8. Odluke o standardima i mjerilima za ostvarivanje financijske dotacije za programe i/ili projekte udruga od interesa za Koprivničko-križevačku županiju ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/05, 12/09), Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije objavljuje

POZIV

za predlaganje programa/projekata udruga s područja Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu

I.

Udruge s područja Koprivničko-križevačke županije mogu dostavljati prijedloge koji donose nove ideje i modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, do jedne godine roka provedbe (projekti), te one kojima se dopunjuje i/ili proširuje zadovoljenje općih i javnih potreba u zajednici, do tri godine roka provedbe (programi).

II.

Područja djelatnosti na koje se odnosi ovaj poziv su programi/projekti usmjereni na:

 • zaštitu ljudskih prava i sloboda,
 • humanitarnu djelatnost,
 • prevenciju i suzbijanje neprihvatljivog ponašanja djece i mladih te ovisnosti,
 • poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom,
 • poboljšanje kvalitete života starijih osoba,
 • djelatnosti sudionika Domovinskog rata i njihovih obitelji,
 • djelatnosti sudionika antifašističke borbe, žrtava fašizma i njihovih obitelji,
 • zaštitu ljudskog zdravlja,
 • ekologiju,
 • očuvanje i promociju tradicije i običaja,
 • organizaciju tradicionalnih manifestacija,
 • eventualno drugi programi/projekti koji doprinose unapređenju kvalitete življenja i u skladu su sa strategijom razvoja Koprivničko-križevačke županije

III.

Programe mogu predlagati :

 • udruge koje su registrirane, imaju područje djelovanja ili provode programe/projekte kojima su obuhvaćene osobe s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije
 • udruge koje imaju ljudske i materijalne resurse za provođenje programa/projekta, imaju aktivno tijelo upravljanja i vode transparentno financijsko poslovanje
 • udruge čiji su programi/projekti osmišljeni na način da je moguće provoditi kontrolu i nadzor nad aktivnostima i potrošnjom odobrenih sredstava.

IV .

Ovaj poziv ne odnosi se na udruge čiji se programi/projekti u cijelosti financiraju po posebnim propisima (primjerice: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica) ili programe/projekte udruga iz područja kulture (nadležnost Kulturnog vijeća) te koje Koprivničko-križevačka županija sufinancira preko zajednica udruga (kultura, sport, tehnička kultura). Također, poziv se ne odnosi na financiranje znanstveno-istraživačkih projekata, programa/projekata za koje su potrebna znatna financijska sredstva, baziranih isključivo na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme, kao ni onih koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna, proračuna jedinice(a) lokalne samouprave te drugih izvora.

V.

 Prednost u ostvarivanju financijske dotacije imaju programi/projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provođeni,
 • s utjecajem i ugledom u zajednici,
 • koji imaju razvojni karakter,
 • koje podnositelji provode u suradnji s drugim i srodnim udrugama,
 • koje ne obavljaju druge institucije u okviru redovitih poslova i kojima financijska dotacija Koprivničko-križevačke županije nije jedini izvor prihoda
 • zasnovani na principu samo pomoći i samoorganizacije,
 • koji promiču volonterski rad, odnosno na njemu su temeljeni,
 • s preporukom jedinice/a lokalne samouprave,
 • koji se isključivo ne odnose na jednokratne manifestacije kao što su konferencije, okrugli stolovi, proslave obljetnica, izleti, hodočašća i sl.,
 • koji promiču Koprivničko-križevačku županiju na državnoj i međunarodnoj razini. 

VI.

Udruga može prijaviti najviše tri programa/projekta koja će provoditi u 2012. godini.

Programi/projekti predlažu se isključivo na obrascima (obrazac 1 – prijavnica; obrazac 2 – podaci o programu/projektu; obrazac 3 – troškovnik jednogodišnjeg programa/projekta, obrazac 4 – troškovnik višegodišnjeg programa) koji su dostupni na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) ili se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 35).

Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije ima pravo zatražiti i druge podatke od udruge koji su važni za ocjenu programa/projekta.

Rok za podnošenje prijedloga je do 28. listopada 2011. godine.

Nepravodobni, nepotpuni, neobrazloženi, troškovnikom nepotkrijepljeni i nelogični prijedlozi programa/projekata, te oni koji nisu u skladu s uvjetima ovoga poziva, neće se moći uvažiti.

VII.

Prijedloge programa/projekata, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, te ostalo naznačeno u točki VI., potrebno je dostaviti na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, Koprivnica, Nemčićeva 5, s naznakom: prijedlog programa udruga za 2012. godinu.

VIII.

Prijedloge programa/projekata udruga ocijenit će Povjerenstvo za udruge Koprivničko-križevačke županije, te će predložiti županu visinu financijske dotacije. Prihvaćeni programi sufinancirat će se sukladno proračunskim mogućnostima Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini. Udruge će biti obaviještene o ostvarivanju financijske dotacije i njezinom iznosu ili pak razlogu neostvarivanja.

                    POVJERENSTVO ZA UDRUGE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE