Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Odbor za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj 15. siječnja 2009. godine donio je Zaključak o objavi Poziva građanima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima te njihovim tijelima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije kojim je pokrenut postupak za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije.

            Ovim dopisom želimo vas izvijestiti o objavi Poziva kojim je pokrenut postupak dodjele javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije u 2009. godini.

Ujedno napominjemo da će Poziv biti objavljen u"Podravskom listu" 19. siječnja 2009., u "Glasu Podravine i Prigorja" 23. siječnja 2009., u "Domaćem listu" 23. siječnja 2009. godine, u "Križevačkom vijesniku" 30. siječnja 2009. godine.

Javna priznanja Koprivničko-križevačke županije su:

                           Nagrada Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (dodjeljuje se jedna nagrada),

                           Nagrada Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije (dodjeljuju se dvije nagrade),

                           Nagrada Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini (dodjeljuju se dvije nagrade) i

                           Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije (dodjeljuje se pet zahvalnica).

Odlukom o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 1/03 – pročišćeni tekst) utvrđeni su predlagači, kriteriji, broj javnih priznanja koja se dodjeljuju i postupak za dodjelu javnih priznanja.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Koprivničko-križevačke županije i drugim osobama, njihovim udrugama, jedinicama lokalne samouprave i uprave, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvitku i ugledu Koprivničko-križevačke županije.