Potvrđeno sudjelovanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije u dva EU projekta

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije sudjelovat će kao partner u dva EU projekta u sklopu transnacionalnog fonda za Jugoistočnu Europu koji su prošli proceduru odabira što je i službeno potvrđeno.

Na ovom 4. pozivu (ujedno i posljednjem)  prijavljena su ukupno 342 projekta od kojih je odobreno njih 37. Zavod će sudjelovati u projektima SEE river i Attract –SEE. Projekt SEE river (Održivo integrirano upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u jugoistočnoj europi) ocijenjen je kao jedan od najboljih projektnih prijedloga. Vodeći partner je Slovenski institut za vode. Ukupno u projektu sudjeluje 26 partnera iz 12 zemalja.

Iz Hrvatske osim Zavoda sudjeluju Hrvatske vode i Državni zavod za zaštitu prirode. Rijeka Drava na potezu od ušća Mure do repaškog mosta biti će jedno od pilot područja u sklopu integriranog upravljanja međunarodnim riječnim koridorima. U ovom projektu Zavod će na raspolaganju imati 63.000 eura.

U projektu Attract-SEE (Vrednovanje atraktivnosti prostora jugoistočne europe) sudjeluje ukupno 19 partnera iz 9 zemalja. Vodeći partner je Geodetski institut Slovenije. Iz Hrvatske osim Zavoda kao promatrači sudjelovati će Državna geodetska uprava, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i Grad Koprivnica. Koprivničko-križevačka županija u ovom projektu biti će jedno od pilot područja za praćenje stanja u prostoru jugoistočne europe. U ovom projektu Zavod će na raspolaganju imati 82.000 eura.

Koordinator projekata:
mr.sc. Mladen Matica