Potpisivanje Sporazuma o suradnji

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije (Ul. Antuna Nemčića 5, Koprivnica) u ponedjeljak 26. rujna u 16.00 sati održat će se potpisivanje Sporazuma o suradnji udruge "Korak po korak". Cilj je intenzivnije i kontinuirano provođenja mjera proizašlih iz Dekade Roma za razdoblje 2005. do 2015.

Sporazum će doprinijeti da svi čimbenici, lokalna i regionalna samouprava, institucije i udruge građana u Koprivničko-križevačkoj županiji koji direktno ili indirektno skrbe o Romima u partnerstvu doprinose većoj uključenosti Roma u lokalnu zajednicu.