Potpisan sporazum za financiranje Piškornice

V.d. direktorica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Boženka Vranar potpisala je danas s županicom Krapinsko-zagorske županije Sonjom Borovčak, županima Darkom Korenom iz Koprivničko-križevačke županije, Predragom Štromarom iz Varaždinske županije te zamjenikom župana Međimurske županije Matijom Posavcem Sporazum o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanaciju odlagališta na području te četiri županije. Potpisivanju ugovora nazočio je i direktor RCGO Piškorinica Mladen Jozinović koji je prisutne informirao o trenutnim aktivnostima u svezi realizacije cjelokupnog projekta.

Prema Sporazumu Fond će osigurati stopostotna sredstva za financiranje preostalih pripremnih radova, izradu projektno-tehničke dokumentacije, izgradnju pretovarnih stanica, te radova na sanaciji odlagališta koja će se prijaviti za sufinanciranje fondovima Europske unije. Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nužnih za što bržu realizaciju regionalnog centra „Piškornica“ te sanacije postojećih odlagališta i uspostave pretovarnih Fond će davanjem beskamatnih zajmova također financirati i otkupe zemljišta. Predviđeno je da se do sredine 2013. godine preda aplikacija u svrhu dobivanja sredstava za sufinanciranje izgradnje centra i sanacije postojećih odlagališta iz strukturnih fondova EU.

U sklopu uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz centar za gospodarenje otpadom Piškornica, koji se nalazi na području općine Koprivnički Ivanec, predviđena je i izgradnja šest pretovarnih stanica od čega četiri veće na lokacijama Gubaševo (Zabok), Motičnjak (Varaždin), Jerovec (Ivanec) i Totovec (Čakovec), a dvije manje u Križevcima i Đurđevcu. Na lokacijama pretovarnih stanica nalazit će se reciklažna dvorišta odakle će se sakupljeni sortirani otpad specijalnim kamionima prevoziti u Piškornicu na daljnju mehaničko-biološku obradu.

Potpisnici su iskazali zadovoljstvo jer se realizacijom ovog projekta osiguravaju pretpostavke za zbrinjavanjem otpada primjenom najviših tehničko-tehnoloških ekoloških standarda na dobrobit 550 tisuća stanovnika koji žive na području ove četiri sjeverozapadne županije.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost