Posjetite tribinu o potrebama i interesima mladih na području Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija provedi projekt „Svijest Akcija Volja Jačanje Energija Trening MLADIH“, a u okviru njegove provedbe  u  srijedu 16. listopada u Koprivnici će se održati edukativna tribina o potrebama i interesima mladih na području županije. Tribina u organizaciji Centra za mlade Križevci te Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačka županije i Gradskog savjeta mladih Grada Koprivnice će se održati u Kulturno kreativnom centru Pixel (Trg mladosti 18) s početkom u 18,00 sati.

Na tribini će se prikupljati prijedlozi mjera i aktivnosti koje će zajedno sa zaključcima biti uvršteni u Razvojni program za mlade Koprivničko-križevačke županije. Smjernice temeljne strategije za mlade će diktirati dinamiku i prioritete financiranja projekata od interesa za mlade u razdoblju od 2021. do 2027 godine.

Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu. Prijavitelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, projektni partner Centar za mlade Križevci, a vanjski suradnik PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Služba ureda župana