Popis stanovništva 2011. – Obavijest o predprijavljivanju popisivača i kontrolora

Popis stanovništva 2011.

Obavijest

o predprijavljivanju popisivača i kontrolora

 Županijsko popisno povjerenstvo obavješćuje građane Koprivničko-križevačke županije da će se popis stanovništva, kućanstava i stanova provoditi od 01. do 28. travnja 2011. godine radnim danom, subotom i nedjeljom. Za taj opsežan i vrlo složen i odgovoran posao prijaviti se mogu popisivači i kontrolori koji zadovoljavaju niže navedene kriterije:

1.    da su punoljetni i da im je mjesto prebivališta na području županije

2.    da su završili najmanje srednju školu

3.    da su raspoloživi za puni dnevni i tjedni angažman kroz cijelo trajanje popisa

Popisivači i kontrolori prisustvuju obuci u trajanju četiri dana i nakon toga pišu test. O rezultatu testa ovisi da li će kandidat biti angažiran u popisu.

Kriteriji odabira popisivača: čitljivost rukopisa optičkim čitanjem

Kriteriji odabira kontrolora:

  1. iskustvo u popisima stanovništva ili drugim velikim statističkim akcijama
  2. životno i radno iskustvo koje omogućava usvajanje metodologije popisa na četverodnevnoj poduci
  3. sposobnost da vode poduku popisivača u trajanju četiri dana za 15 do 25 popisivača.
  4. da vode kroz popis skupinu 7 do 8 popisivača

Kriterij odabira kada su kandidati izjednačeni u ispunjenju uvjeta:

         prednost će imati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja kao i

       ostale nezaposlene osobe i studenti.

Zainteresirani mogu doći u Popisni centar grada ili općine dana 21. i  22.  veljače 2011. godine od 8 do 14 sati i uzeti listić s brojem popisnog centra. Sa sobom ponijeti dokaze o ispunjenju kriterija.

Prema izdanim brojevima formirat će se grupe kandidata koji će biti javno pozvani da pristupe popunjavanju Upitnika sa određenim mjestom i vremenom popunjavanja.

Županijsko popisno povjerenstvo za Koprivničko-križevačku županiju