Pokrenut postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Na sedmoj sjednici Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je održana u četvrtak, 9. siječnja 2014.g., pokrenut je postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije.

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova. Povjerenstvo je sastavljeno na način da članovi predstavničke većine u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije daju jednog člana, članovi predstavničke manjine u Županijskoj skupštini daju dva člana, a šest se članova bira temeljem javnog poziva iz reda sindikata, udruga, novinara, gospodarstva, obrazovanja te javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Županijska skupština, u konačnici, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, posebnim rješenjem odlučuje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Povjerenstva.

Tekst javnog poziva dostavit će se svim gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Županije i predstavnicima sredstava javnih priopćavanja, a objaviti će se u „Podravskom listu“ i „Glasu Podravine“.

Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprječavanje korupcije. Povjerenstvo će usmjeravati svoje programske aktivnosti na područja koja su najviše izložena riziku korupcije: sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranju političkih stranaka,  pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika, zapošljavanju u javnopravnim tijelima, gospodarstvu, trošenju proračunskih sredstava, javnoj nabavi, pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju.