Pododsjek za zaštitu okoliša UOPUGZO poziva na javnu raspravu SUO – brza cesta, dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica – granica R. Mađarske

PODODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA UOPUGZO POZIVA NA JAVNU RASPRAVU „STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ – BRZA CESTA: VRBOVEC – KRIŽEVCI – KOPRIVNICA – GRANICA R. MAĐARSKE, DIONICA: KLOŠTAR VOJAKOVAČKI – KOPRIVNICA – GRANICA R. MAĐARSKE 

SUO je izradio Inženjerski projektni zavodu d.d. iz Zagreba a nositelj zahvata su Hrvatske ceste, d.o.o, Zagreb. Odluku o stavljanju SUO na javni uvid donijela je Stalna komisija za ocjenu studija o utjecaju na okoliš magistralnih cesta i autocesta s pratećim objektima u Republici Hrvatskoj, na svojoj prvoj sjednici, održanoj 16. srpnja 2008. godine. Javni uvid/rasprava u SUO u trajanju od 30 dana održati će se od 29. kolovoza do 29. rujna 2008. godine. Poziva se javnost na uvid u cjelokupnu dokumentaciju SUO svakog radnog dana od 8,00 -15,00 sati u Gradu Koprivnici, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Trg bana J. Jelačića 7/II, Koprivnica, Gradu Križevcima, prostorijama male vijećnice Grada Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 12. i prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Pododsjeku za zaštitu okoliša, soba 73/II, Nemčićeva 5, Koprivnica, gdje u knjige primjedbi mogu upisati svoje komentare, mišljenja i primjedbe u svezi zahvata. Kontakt telefon za moguća pitanja pri provedbi postupka je 048 658 133, Ana List.
 

Javno izlaganje izrađivača Studije će se provesti u Koprivnici, Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1/I, dana 11. rujna (četvrtak) u 11,00 sati. Pozivaju se građani da se odazovu izlaganju (raspravi – stara terminologija) u što većem broju kako bi se upoznali s osobitostima zahvata i trasom koja eventualno prolazi područjem od posebnog interesa.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja – Sažetak Studije o utjecaju na okoliš