Počinje izrada Županijske razvojne strategije

U petak, 1. listopada, održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije koju je župan Darko Koren imenovao 14. rujna. Članovi Radne grupe su županijski pročelnici, ravnatelji Županijskih ustanova, te predstavnici županijske obrtničke i gospodarske komore. Koordinatorica za izradu Županijske razvojne strategije je ravnateljica Razvojne agencije PORA Melita Birčić. Sastanku je prisustvovao i zamjenik župana za gospodarstvo Darko Sobota.

Melita Birčić upoznala je članove Radne grupe s razlozima izrade Županijske razvojne strategije, koja će zamijeniti trenutno važeći Regionalni operativni plan (ROP), kao i zakonskom regulativom, te je predložila smjernice i hodogram izrade ovog dokumenta. Nova razvojna strategija doprinijet će ispunjenju zajedničkih strateških ciljeva sa susjednim županijama, te stvoriti osnovu za prekogranične i međuregionalne projekte koji se financiraju sredstvima EU. Strategija će također definirati osnovne smjernice za izradu županijskih i lokalnih razvojnih planova.

U narednom periodu članovi Radne grupe trebaju dostaviti materijale za analizu i ocjenu stanja po djelatnostima, nakon čega će se okupiti šire partnersko vijeće i održati niz radionica na kojima će se definirati radna verzija Županijske razvojne strategije.