Otvorene ponude za studiju navodnjavanja Koljak

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u ponedjeljak 3. listopada održano otvaranje ponuda za uslugu izrade studije izvodljivosti za sustav navodnjavanja Koljak. Povjerenstvo u sastavu zamjenik župana Darko Sobota, pročelnik Marijan Štimac, viša savjetnica za javnu nabavu Vedrana Podnar, voditelj Pododsjeka za energetiku i promet Radovan List i predstavnik Hrvatskih voda Davor Mikulić konstatiralo je da je u postupku javne nabave pristigla jedna ponuda, te je u tijeku pregled dokumentacije. Nakon toga biti će izvršen odabir najpovoljnije ponude, a procijenjena vrijednost nabave je 300.000,00 kn sa PDV-om.