Otvorene ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju športske dvorane u Sv. Petru Orehovcu

Ovlašteni predstavnici Koprivničko-križevačke županije, kao naručitelja za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju školske športske dvorane OŠ Sveti Petar Orehovec, u utorak 19. listopada sastali su se u prostorijama Županije. Pristiglo je i otvoreno ukupno devet ponuda, pa slijedi postupak pregleda, ocjene i usporedbe ponuda. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude je 30 dana od otvaranja ponuda.

Za izradu projektne dokumentacija Županija planira izdvojiti 290.000 kuna bez PDV-a. Tako se, uz izgradnju škole i ambulante, u Svetom Petru Orehovcu planira izgraditi suvremena trodijelna športska dvorana koja će sasvim udovoljiti zahtjevima izvođenja nastave, ali i ostalih športskih i društvenih sadržaja.