Otvorene ponude za izgradnju Osnovne škole u Legradu

U ponedjeljak 19. travnja 2010. godine u prostorijama Koprivničko-križevačke županije otvorene su ponude u predmetu nabave projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Osnovne škole Legrad sa školskom športskom dvoranom. Na objavljeno nadmetanje u roku za dostavu ponuda pristigle su 23 ponude koje su otvarane prema redoslijedu zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda.

Ponude su otvorili ovlašteni predstavnici naručitelja, zamjenik župana Ivan Pal, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Mladen Antolić, stručna savjetnica za kapitalnu izgradnju i opremanje ustanova Vedrana Podnar, općinski načelnik Legrada Mladen Vernić i ravnatelj Osnovne škole Legrad Dragutin Marcinjaš. Ovlašteni predstavnici će u roku od 30 dana pregledati ponude i donijeti odluku o odabiru one najpovoljnije, a vodit će se kriterijem najniže cijene prihvatljive ponude.