Osnovan Zavod HAZU u Koprivničko-križevačkoj županiji

U povodu svečanosti obilježavanja dvjestote obljetnice rođenja hrvatskih preporodnih velikana Ljudevita Vukotinovića i Antuna Nemčića u gradskoj vijećnici u Križevcima je u četvrtak 17. siječnja održano potpisivanje Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveno-istraživački rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ugovor su potpisali predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić, gradonačelnik Križevaca Branko Hrg i župan Darko Koren. Župan Koren je tijekom potpisivanja Ugovora istaknuo povijenu važnost događaja, budući da će Zavod imati važnu ulogu u daljnjem društvenom i kulturnom razvoju Županije.

Zavod će djelovati prema Statutu i programu rada Akademije, te će promicati znanstveno-istraživačku i umjetničku djelatnost u Koprivničko-križevačkoj županiji. Odnosi se to na znanstvena i stručna istraživanja na području biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti u suradnji s vanjskim suradnicima, organiziranje znanstvenih skupova, te izdavačku djelatnost.

Županijski Zavod HAZU-a imat će sjedište u Križevcima u prostorima koje je osigurao Grad, koji će isto tako prostor i urediti te ga adekvatno opremiti do 1. ožujka 2013. Grad će također financirati tekuće održavanje prostora i opreme, osigurati djelatnika koji će obavljati administrativne poslove, te će podmirivati režije i godišnje za rad ispostave Zavoda izdvajati dodatnih 20 tisuća kuna. Županija će za rad ispostave godišnje izdvajati 150 tisuća kuna čime će se financirati djelatnost i programi Zavoda, naknade i drugi troškovi vezani uz rad Zavoda.

Zavodom će upravljati Vijeće čije će članove imenovati Predsjedništvo Akademije, a u njemu će biti voditelj i upravitelj Zavoda, najmanje jedan član iz reda članova Akademije i po jedan predstavnik Županije i Grada.