Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije

U srijedu, 21. svibnja 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je sjednica Upravnog odbora dok je u 12,00 sati održana sjednica Skupštine LPZ-a KKŽ.
Sjednicama su prisustvovali članovi LPZ-a kao tijela koje razvija institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini (temeljen na partnerstvu) i osnažuje kapacitete lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada, a koji se sastoji od predstavnika institucija, obrazovnog i gospodarskog sektora, komora te predstavnika udruga s područja Koprivničko-križevačke županije.
Sjednicu skupštine LPZ-a otvorila je predsjednica gđa. Jadranka Čapalija prijedlogom usvajanja zapisnika s prethodne sjednice održane 11. srpnja 2013. godine. Od strane predsjednice dan je pregled dosadašnjih aktivnosti LPZ-a KKŽ od samog osnivanja s naglaskom na provedene radionice i edukacije.
U nastavku sjednice gđa. Vesna Kuterovac prezentirala je stanje nezaposlenosti i zapošljavanja na tržištu rada KKŽ za 2013. godinu i prva četiri mjeseca 2014. godine te nove aktivnosti zavoda nakon ulaska u EU. Predstavljen je EURES – Mreža europskih javnih zavoda za zapošljavanje čiji je cilj razvoj jedinstvenog europskog tržišta rada otvorenog svim radnicima zemalja članica EU-a.
Gđa. Martina Majić predstavila je Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) koji je započeo s radom sredinom srpnja 2013. godine. Centar organizira različite edukacije, radionice i okrugle stolove, te je dostupan svim građanima za savjetovanje.
Gđa. Melita Birčić ispred PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja naglasila je da je Zaključkom župana PORA imenovana Tehničkim tajništvom LPZ-a te da će u budućnosti obavljati sve tehničke poslove LPZ-a. Naglasila je da je jedna od ključnih aktivnosti u budućnosti izrada Strategije ljudskih potencijala KKŽ za novo programsko razdoblje. Isto tako, informirala je članove LPZ-a o kandidiranom projektu Partnerstvo za sve u sklopu IPA IV komponente Razvoj ljudskih potencijala, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – Faza II. Najavila je predstavljanje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali idući tjedan u Varaždinu, a nakon toga bit će organizirana radionica na temu Europskog socijalnog fonda i najave budućih natječaja za članove LPZ-a.
Na sjednici je predloženo ažuriranje članova i tematskih Radnih grupa te će se predloženi poslodavci kontaktirati.
Na sjednici je izabrano novo vodstvo LPZ-a. Za predsjednika je imenovan gosp. Ivan Pal, zamjenik župana koji je zahvalio na časti ukazanoj izborom na ovu funkciju. Njegovim zamjenicama imenovane su gđa. Melita Birčić, ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja te Jadranka Čapalija, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Križevci. Za tajnicu je imenovana Suzana Hirjanić, iz PORE Razvojne agencije.
Sve buduće aktivnosti LPZ-a bit će koordinirane od strane Županije, PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područne službe Križevci, a očekuju se i nove smjernice resornog Ministarstva.

Ravnateljica:
Melita Birčić, v.r.