Održane sjednice Antikorupcijskog povjerenstva i Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije 17. travnja održane su sjednice dvaju radnih tijela Županijske skupštine, Antikorupcijskog povjerenstva i Savjeta mladih. Dnevni red desete sjednice Antikorupcijskog povjerenstva odnosio se na razradu Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Na četvrtoj sjednici županijskog Savjeta mladih raspravljalo se o konačnom prijedlogu Županijskog programa za mlade Koprivničko-križevačke županije od 2015. do 2018. godine. Jedna od točaka dnevnog reda bila je i predlaganje člana Savjeta mladih u Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, u koje je predložen predsjednik Savjeta Dario Car. Sjednicama radnih tijela prisustvovala je i pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove Marina Horvat Pavlic. Uvodna izlaganja pripremili su Tomislav Babić, predsjednik županijskog Antikorupcijskog povjerenstva i predsjednik županijskog Savjeta mladih Dario Car.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.