Održana V. koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je u Šibeniku organizirao V. koordinaciju županijskih povjerenstava, na kojoj je sudjelovala predsjednica PZRS Verica Rupčić.

Prezentirala je rad Povjerenstva s naglaskom da je sve planirano ostvareno uz mnogobrojne dodatne aktivnosti. Na koordinaciji su doneseni važni i obvezujući zaključci.

* Županijske skupštine i županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova koji još nisu usvojili na svojim sjednicama akcijske planove za provedbu mjera Nacionalne politike za

ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011.-2015. godine trebaju žurno donijeti akcijske

planove i osigurati sredstva za njihovu provedbu.

* Ured za ravnopravnost spolova na svojim će internetskim stranicama formirati bazu

podataka usvojenih akcijskih planova županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.

Predsjednicima/cama županijskih skupština i županima/cama uputit će se dopis radi poticanja skupštinskih aktivnosti za donošenje akcijskih planova i ukazivanja na poteškoće u radu s kojima se susreću županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova (nedostatak kvoruma na sjednicama, neaktivnost članova).

* Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, zahtijevaju od svih političkih stranaka i ovlaštenih predlagatelja kandidacijskih lista, da prilikom utvrđivanja lista na lokalnim izborima 2013. uvrste najmanje 40% podzastupljenoga spola, sukladno čl. 15. Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakonu o lokalnim izborima (po njegovom donošenju u Hrvatskom saboru). Napominjemo kako na lokalnim izborima 2013. stupaju na snagu prekršajne odredbe članka 35. Zakona o ravnopravnosti spolova, koje se odnose na financijske kazne.

* Ured za ravnopravnost spolova, u suradnji sa županijskim povjerenstvima i nevladinim udrugama, odmah će krenuti u kampanju s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti isključenosti žena iz procesa političkog odlučivanja na lokalnim razinama.

* Županijska povjerenstva provodit će kampanje na području svojih izbornih jedinica s ciljem osvještavanja javnosti i poticanja predlagatelja da poštuju zakonsku obvezu uvrštavanja 40% podzastupljenog spola na kandidacijske liste, te će pratiti izborni proces od faze kandidature do faze preuzimanja mandata, i o utvrđenim udjelima kandidatkinja /vijećnica informirati javnost na razini županije.      

* Sudionice/ci V. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova apeliraju na javne i privatne medije, posebice televizijske i radijske postaje s nacionalnim i lokalnim koncesijama, da do održavanja lokalnih izbora 2013. godine osiguraju više medijskog prostora za emisije i priloge na temu političke participacije žena i predstavljanje kandidatkinja, te da odvoje dio oglasnog prostora za emitiranje TV i radijskih spotova, koji pozivaju na obvezu poštivanja Zakona o ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista.

* Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova uputit će skupštinskim tijelima dopis kojim ih pozivaju na nužnost poštovanja zakonske obveze upotrebe rodno osjetljivog jezika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnom komuniciranju.

* Zaključeno je da će tema VI. Koordinacije biti tema nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić