Održana tribina «Politika treba žene»

U okviru kampanje«Politika treba žene», koju kontinuirano provodi županijsko Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, održana je istoimena tribina, na kojoj je gostovala predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi Tireli. Govorila je o sudjelovanju žena u aktualnom mandatu u općinama, gradovima i županijama na području Hrvatske, kao i o položaju žena u hrvatskoj politici. Predsjednica Povjerenstva Verica Rupčić je podsjetila na sadašnju političku participaciju žena u općinama, gradovima i skupštini KKŽ, gdje je očita podzastupljenost žena. Velika je razlika i u zastupljenosti žena u političkim strankama, što je dodatno došlo do izražaja kod rasprave, u kojoj je sudjelovalo dvadeset i troje prisutnih. Podršku ženama u politici i radu PZRS je dao zamjenik župana Ivan Pal , koji smatra da žene zaslužuju bolje pozicije u političkom smislu jer su odgovornije i bez obzira na životne prioritete, svemu pa i politici se posvećuju u potpunosti te su i njihovi rezultati bolji. O svojim pozitivnim iskustvima u političkom smislu su govorile predsjednica ŽS Milica Fuček i saborska zastupnica Marija Vukobratović, koje su napomenule da je njihova stranka već istaknula kandidature za gradonačelnice u sva tri grada, kao i za zamjenicu župana. Na tribini se okupilo mnoštvo zainteresiranih sa svega jednom petinom muškaraca pa je bilo vidljivo da je ova tema mnogo interesantnija i važnija ženama negoli muškarcima. Iako su bili pozvani čelnici općinskih, gradskih i županijskog nivoa svih političkih stranaka, izostala je većina pa je i to svojevrsni pokazatelj situacije, a rezultati kampanje će se vidjeti kad budu predane kandidacijske liste, odnosno kod objave izbornih rezultata. Kroz raspravu su iznesene činjenice da je primjetna razlika između urbanih i ruralnih sredina jer više žena zainteresiranih za politički angažman ima u gradovima. Tome u prilog ide i saznanje da na tribini nije bilo niti jedne načelnice, dok su bile prisutne dvije od četiri zamjenice općinskih načelnica (B.Trnski i Z.Pugar). Zaključcima je definirana potreba uvažavanja zakonske odredbe o 40-postotnoj zastupljenosti žena na listama, s naglaskom na važnost redoslijeda na listama, koji garantira u zadanom postotku i ulazak žena u predstavnička tijela. Također je nužno omogućiti sudjelovanje žena u sastavljanju izbornih lista i u svim političkim aktivnostima kako bi se pravovremeno postigla spomenuta zakonski uravnotežena zastupljenost žena te je i dalje potrebno intenzivno raditi na jačanju položaja žena u okvirima političkih stranaka.  

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić