Održana treća sjednica Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije održao je 26. rujna 2012. godine u Koprivnici treću sjednicu. Raspravljalo se o Programu rada i Financijskom planu za 2013. godinu, kao i o aktivnostima koje  Savjet planira ostvariti do kraja tekuće godine.

Jednoglasno doneseni Program rada podnijet će se na odobravanje Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije. Programom rada predviđeno je deset područja rada Savjeta mladih, od kojih je prioritet u 2013. godini stavljen na izradu i nadzor nad provođenjem Županijskog programa za mlade, promicanje i provođenje suradnje Županijskog savjeta i ostalih postojećih savjeta mladih,  poticanje i promicanje volonterizma i aktivnosti mladih te edukaciji članova savjeta mladih s područja Koprivničko-križevačke županije o njihovim pravima i obavezama s ciljem stjecanja vještina potrebnih za rad u savjetima mladih.

Odlučeno je da će u kratkom periodu Savjet ponovno održati sjednicu s temom vezanom na izradu regionalnog programa za mlade. Kako bi se dobila jasna vizija o potrebama i interesima mladih, te ostvarila sinergija između mladih Županije, Županijski savjet mladih na sjednicu namjerava pozvati sve predsjednike gradskih i općinskih savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije. 

Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije