Održana tematska sjednica Županijske skupštine

Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u utorak, 7. studenoga okupili su se na 4. po redu sjednici Županijske skupštine, ujedno i tematskoj, te raspravljali o   aktualnom   stanju   u   Regionalnom   centru   za   gospodarenje   otpadom Piškornica.

Uvod u tematsku sjednicu županijske skupštine, čije je sazivanje inicirao Klub SDP-a i Hrvatskih laburista uz potporu HSS-a te članova Nezavisne liste Željka Lackovića, bio je obilazak odlagališta otpada na Piškornici, na kojoj je direktor Piškornice Mladen Jozinović članovima Skupštine i ostalima zainteresiranima pojasnio na koji se način obrađuje i upravlja otpadom koji se tamo dovozi.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a uz direktora Jozinovića, sjednici je prisustvovao stručni tim projekta RCGO Piškornica, glavni projektant RCGO Piškornica Danko Fundurulja, direktorica Obnovljivih izvora energije Hrvatske Maja Pokrovac, prodekanica za međunarodne odnose i znanost Geotehničkog fakulteta u Zagrebu Aleksandra Anić Vučinić te glavni direktor Brodarskog instituta u Zagrebu Igor Tripković, koji su odgovarali na pitanja članova Skupštine.

Direktor Jozinović informirao je okupljene o tijeku strateškog nacionalnog projekta RCGO Piškornica, za koji je kazao kako je usklađen s principima cirkularne ekonomije sa što više selektiranog otpada, posjeduje sve potrebne dozvole te je namijenjen za preko 500 tisuća stanovnika u 110 općina i gradova, u 4 županije sjeverozapadne Hrvatske – Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj. U godinama koje dolaze upravo će ovakvi centri biti okosnica učinkovitog gospodarenja otpadom, dodao je Jozinović, upozorivši kako su zapravo veliki problem na području Županije ilegalna odlagališta otpada koja su izvan kontrole, a ne legalno odlagalište na Piškornici. Također, na zemljištu koje je tvrtka naslijedila, a nalazi se pokraj legalnog odlagališta, nalazi se 100 tisuća tona nesaniranog otpada za koji se ne zna porijeklo, a takvih je lokacija još 8 na području Županije, uz dva legalna odlagališta u Križevcima i Đurđevcu. Podatke o količinama i vrsti dovezenog otpada tvrtka redovito dostavlja Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Realizacija projekta RCGO Piškornica očekuje se do 2021. godine, kada će se i zatvoriti odlagalište, s time da u 2018. godini slijedi potpisivanje ugovora o financiranju. Projekt je vrijedan 760 milijuna kuna, od čega se očekuje sufinanciranje europskim sredstvima od 85%, dok bi ostatak osigurala sama tvrtka, obzirom da to da početkom sljedeće godine prestaje financiranje od strane županija. O kapacitetima projekta odlučuje država, koja i koordinira sve aktivnosti, a glede kašnjenja projekta na apliciranje za europska sredstva, direktor Jozinović je pojasnio kako je glavni preduvjet za to bio Plan gospodarenja otpadom, koji je donesen početkom ove godine.

Glavni projektant Fundurulja kazao je kako je u javnoj percepciji potrebno odvojiti projekt RCGO Piškornica od odlagališta otpada Piškornice te kako je sve napravljeno u skladu s prijedlozima Europske komisije, s naglaskom na primjenu najviših tehničkih i tehnoloških dostignuća na području zaštite okoliša, smanjenje količina otpada, sprečavanje nekontroliranog postupanja s otpadom, iskorištavanje vrijednih sirovina u materijalne i energetske svrhe, smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje te gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja. Dodao je kako se na odlagalištu nekoliko puta godišnje rade ispitivanja procjepnih voda i zraka, uz studiju utjecaja na okoliš i okolišnu dozvolu, uz sve mjere zaštite koje propisuje nadzor.

Članovima Županijske skupštine obratio se i župan Darko Koren koji je pozvao javnost na odgovoran i ozbiljan pristup projektu RCGO Piškornica, naglasivši kako je njegov temelji zadatak kao predsjednika Skupštine društva Piškornica, ali i koprivničko-križevačkog župana, zaštita ekonomskih i ekoloških interesa građana ovog područja.

Na kraju sjednice, Klub SDP-a i Hrvatskih laburista na usvajanje je predložio tri zaključka koji se tiču zabrane otvaranja postrojenja za termičku obradu otpada na području Županije, ograničenja od 60.000 tona otpada godišnje na odlagalištu Piškornici te angažiranja neovisne inspekcije koji bi provela analizu utjecaja na okoliš na odlagalištu Piškornica. Zaključci nisu dobili potporu većine članova Skupštine te nisu prihvaćeni.

Kao gosti, tematskoj sjednici prisustvovali su i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, predsjednica Uprave Komunalca Maja Hleb, saborski zastupnik Mladen Mađer te načelnik Općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović, a sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova.

Služba ureda župana