Održana radionica SWOT analize kao podloga za novu Županijsku razvojnu strategiju

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u petak je 22. listopada održana radionica „SWOT analiza kao priprema za izradu Županijske razvojne strategije“. Koordinator za izradu novog plana županijskog razvoja je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, a u radnu skupinu su uključeni svi pročelnici, predstavnici HGK i HOK-a te ostalih institucija vezanih uz županijsku upravu. Cilj je detaljnom analizom snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji koje se mogu identificirati izraditi što konkretniju strategiju, ali i analizirati postojeći ROP te uvidjeti njegove moguće nedostatke.

U slijedećih nekoliko dana svi članovi skupine u svoje će prijedloge unijeti dodatne promjene i ažurirati podatke vezane uz gospodarstvo, prirodne resurse, društvene djelatnosti i razvojne planove.