Održana prva radna sjednica Županijske skupštine

Druga sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije održana je u četvrtak 27. lipnja u koprivničkoj Gradskoj vijećnici. Na ovoj prvoj radnoj sjednici vijećnici su raspravljali o temama koje su trebale biti obrađene na posljednjoj sjednici Županijske skupštine u prošlom mandatu koja nije u cijelosti održana.

Razmatrali su tako izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012., pokazatelje stanja sigurnosti na području županije u 2012. godini, te informaciju o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja.

Donesen je novi Statut Koprivničko-križevačke županije, zatim odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Županija, te odluka o plaći župana i zamjenika župana. Razmatrana su i izvješća o radu i financijskom poslovanju županijskih ustanova: PORE Razvojne agencije, Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Županije, kao i izvješće o radu Županijskog savjeta mladih.

Vijećnici su donijeli i zaključak o rasporedu sredstava Proračuna političkim strankama, te su rasporedili sredstava za pomoć jedinicama lokalne samouprave. Sredstva u visini između 100 i 200 tisuća kuna tako su raspoređena općinama Drnje, Đelekovec, Gornja Rijeka, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Legrad, Novo Virje, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Novigrad Podravski, Gola i Kalnik.

Prihvaćena su izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine Županije i radu osnovnih i srednjih škola za 2012., te su otpisana potraživanja za studentske kredite od 2010. do 2012. studentima koji su ostvarili odgovarajući uspjeh na studiju. Također su imenovani novi članovi upravnih vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.