Održana posljednja sjednica Županijske skupštine u aktualnom sazivu

U srijedu, 31. ožujka elektronskim je putem održana 26. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, ujedno i posljednja u aktualnom sazivu. Članovi Skupštine elektronski su glasovali o sedam točaka Dnevnog reda.

Na elektronskoj sjednici članovi Skupštine donijeli su  Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije, Odluku o izmjeni Odluke o pokretanju izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030., Odluku o dopuni Odluke o mrtvozorstvu, Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu te Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije  na nekretnini u svom vlasništvu koja se nalazi na kč.br. 808 upisane u zk.ul.br. 1943 k.o. Hlebine.

Članovi skupštine podržali su i dvije točke koje su se kao nadopune našle na Dnevnom redu, a riječ je o Izmjeni i dopuni Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo za 2021. godinu te  Izmjeni i dopuni Programa 1069 Poljoprivreda za 2021. godinu.

Služba ureda župana