Održana Analiza pokazne vježbe „Koprivnica 2011.“

U nastavku održavanja 7. Nacionalne Koordinacije djelatnika zaštite i spašavanja jedinica lokalne i regionalne samouprave u petak 14. listopada je u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan sastanak svih sudionika. Na sastanku je usvojen zapisnik sa 6. Koordinacije održane u Dubrovniku te je učinjena i stručna analiza pokazne vježbe održane dan ranije u prostorima Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici.

Na sastanku su također održana predavanja o jačanju normativne osnove i smanjenju rizika od katastrofe te o normativnom reguliranju civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.