Održana 74. sjednica Županijskog poglavarstva

Jučer,13.svibnja u zgradi Koprivničko-križevačke županije održana je 74. sjednica Županijskog poglavarstva. Županijsko poglavarstvo jednoglasno je odlučilo da će budući koprivničko-križevački župan i njegovi zamjenici imati plaće za oko tisuću kuna manje od sadašnjih dužnosnika. Iz obračuna plaća župana i dožupana izbačena je kategorija minulog rada, jer je ocijenjeno da ona ne može biti kriterij za plaću političkih dužnosnika. Budući koprivničko-križevački župan i njegovi zamjenici imati će plaće za tisuću kuna manje od sadašnjih dužnosnika, tako će plaća budućeg župana iznositi oko 19.000 kuna , a njegovih zamjenika oko 16.000 kuna.

Zamjenici župana Vjekoslav Flamaceta i Vladimir Šadek imati će pravo još pola godine na plaću budući da neće biti u idućem čelništvu Županije jer nisu ni kandidirani.