Održana 7. sjednica Skupštine Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Veleučilišta u Koprivnici u utorak, 4. svibnja, održana je 7. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Na početku sjednice minutom šutnje odana je počast za preminulog članu Županijske skupštine Petra Štefanića.

Opsežan dnevni red sjednice sadržavao je teme vrlo interesantne za javnost, stoga se sjednica prilično odužila. Nakon održanih prezentacija o dosadašnjem radu većinom glasova prihvaćena su izvješća o poslovanju trgovačkih društava „Piškornica“ d.o.o. i „Geopodravina“ d.o.o. Prilikom prezentacije rada tvrtke „Piškornica“ naglašeno je da je projekt regionalnog centra za gospodarenje otpadom prijavljen u mrežu kapitalnih projekata pri nadležnom ministarstvu te da konzultantska tvrtka „Safage“ izrađuje aplikaciju sa studijom izvodljivosti za korištenje sredstava strukturnih fondova EU. Vijećnicima je prezentiran i rad Županijske uprave za ceste.     

Dalje je donesena odluka o raspoređivanju proračunskih sredstava za 14 općina, vezano uz program ravnomjernog razvoja Županije. Za tu namjenu ukupno je raspoređeno 2,8 milijuna kuna. Dogovoreno je da se ponovno raspiše natječaj za Županijski savjet mladih obzirom da je stiglo samo 8 prijava, a savjet čini 11 članova.

Raspravljalo se i o plaći župana i njegovih zamjenika, te je prihvaćena odluka po kojoj osnovica za obračun plaće ovih dužnosnika iznosi 4.630,14 kuna bruto dok koeficijent za župana iznosi 6,42, a za zamjenika župana 5,30. Prihvaćeni su i zaključci vezani uz Izvješća o stanju u stočarstvu i ratarstvu. Na prijedlog župana Darka Korena glasalo se i o prijenosu prava vlasništva bez naknade s Županije na Grad Koprivnicu, za dio zemljišta koji je potreban kako bi se počeo realizirati projekt Palače pravde. Glede pitanja i prijedloga samih vijećnika oporbeni predstavnici zatražili su da se iznese stav Županije glede najave gradnje dviju hidroelektrana na Dravi.