Održana 66. sjednica Županijskog poglavarstva

U četvrtak 11. prosinca održana je 66. sjednica Županijskog poglavarstva. Na sjednici je utvrđen prijedlog Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2009. godinu, s Projekcijom Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2010. i 2011. godinu, prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2009. godinu, prijedlog Konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2009. godinu, prijedlog Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću “Piškornica” d.o.o., regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

Razmotrene su Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini i Informacije o realizaciji kredita za primarnu poljoprivredu na području Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini, te utvrđeni prijedlozi Zaključaka. Doneseni su Zaključak o provođenju projekta Sustavno gospodarenje energijom na razini Koprivničko-križevačke županije i Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2008. godinu, Proračunska zaliha – račun 3851, za studeni 2008.