Održana 6. sjednica Županijske skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u ponedjeljak, 26. veljače okupili su se na 6. po redu sjednici Županijske skupštine te raspravljali o 32 točke dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, a prva točka dnevnog reda odnosila se na Odluku o utvrđivanju početka mirovanja, završetku mirovanja, kao i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Županijske skupštine. Naime, član Skupštine Zdravko Ivančan dostavio je 3. siječnja 2018. godine predsjedniku Pintaru pisanu obavijest o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga. Obzirom da je Zdravko Ivančan izabran za člana Skupštine s kandidacijske liste SDP-a, HSS-a, HNS-a, HSU-a i HL-a, navedene su stranke Sporazumom odredile kako će dužnost člana Skupštine, umjesto Ivančana, obnašati Siniša Maroševac, kojemu istovremeno prestaje mandat u svojstvu zamjene Marija Hudića. Nadalje, Mario Hudić također je podnio pisanu obavijest o zahtjevu za nastavkom obnašanja dužnosti člana Skupštine, nakon što je stavio svoj mandat u mirovanje 27. lipnja 2017. godine, a mijenjao ga je Siniša Maroševac, sukladno zakonskim propisima. Mandatno povjerenstvo izvršilo je uvid u navedeni zahtjev te Mario Hudić nastavlja obnašati dužnost člana Skupštine počevši od 11. siječnja 2018. godine, a na sjednici je položio prisegu.

Članovi Skupštine usvojili su jednoglasno i Odluku o dodjeli javnih priznanja te je tako odlučeno kako će Nagradu za životno djelo, za najviše uspjehe u radu i aktivan doprinos razvoju civilnog društva kroz prosvjetno-pedagoški, kulturni i humanitarni rad, dobiti Ružica Špoljar, dosadašnja predsjednica Povijesnog društva koje vodi 32 godine. Nagrada “Mara Matočec” za promicanje ljudskih prava bit će dodijeljena dr. Mariji Sačer, za najviše uspjehe u radu i osobite zasluge na području promicanja ljudskih prava s posebnim naglaskom na promicanje prava na zaštitu zdravlja ljudi. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije dobit će dr. med. spec. otorinolaringologije Mijo Bardek te tvrtka Hedona iz Križevaca za unaprjeđivanje socijalnog poduzetništva, dok će se nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini dodijeliti Leonu Zelenku za ostvarene rezultate na području sporta i osvojeno 2. mjesto na Svjetskom prvenstvu u kartingu te tvrtki Podravka, za ostvarene rezultate na području razvoja gospodarstva i povodom napunjene 70. godišnjice poslovanja. Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije dobit će Ozren Bizek iz Peteranca, policijski kapelan Policijske uprave koprivničko-križevačke te župnik Župe sv. Petra i Pavla, zatim DVD Virje i DVD Novigrad Podravski, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica te Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice.

Prema dnevnom redu, donesena je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije, kao i Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, na koju je Klub članova SDP-a i HL-a uputio devet amandmana, od kojih su članovi, nakon očitovanja župana Darka Korena, dali svoju podršku samo za prva dva. Prvi amandman odnosio se na promjenu imena Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi u Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, umirovljenike i osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom i socijalnu uključenost, dok se u drugom amandmanu u djelokrug aktivnosti navedenog Odbora dodaje kako prati zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom i razvoj socijalne uključenosti.

Župan je zatim predstavio Izvješće o radu župana za razdoblje od 9. lipnja do 31. prosinca 2017. godine, s prijedlogom Zaključka, u kojemu je predstavio glavne aktivnosti Županije, odnosno županijskih upravnih tijela i javih ustanova kojima je osnivač Županija. Župan je istaknuo kako su navedeno razdoblje obilježili lokalni izbori, na kojima su mu građani po treći put dali svoje povjerenje, kao i zamjeniku župana Darku Soboti, dok je Ratimir Ljubić postao novim zamjenikom župana.

Nastavili smo s provedbom svih započetih projekata i programa na korist naših građana, a imali smo priliku i sastati se s predsjednikom Vlade RH Andrejom Plenkovićem te s predsjednicom RH Kolindom Grabar-Kitarović kojima smo iznijeli aktualnu problematiku i tražili njihovu podršku u svim važnim pitanjima. U Izvješću su prikazane brojne aktivnosti od kojih izdvajamo one u obrazovanju, zdravstvu i gospodarstvu, sve s ciljem ravnomjernog razvoja Županije.“, pojasnio je župan.

Temeljem nove Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti koja se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine donesene su izmjene Programa 1011 Međunarodna suradnja i EU fondovi i Programa 1008 Vodno gospodarstvo.

Članovi su također usvojili Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije, kao i Rješenje o imenovanju predstavnika Koprivničko-križevačke županije u Nadzorni odbor Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. Zatim je donesena Odluka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda općine Legrad, dok većina članova Skupštine nije podržala Odluku o pokretanju inicijative za izgradnju Gospodarskog centra za promet voća i povrća.

Na sjednici su razmatrana i usvojena i izvješća s prijedlozima zaključaka: Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini, Izvješće o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji, Izvješće za 2017. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine, Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka, Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Izvješće o radu Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije te Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2017. godinu.

Također je razmatrana Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 2017. godini, s prijedlogom Zaključka, a zatim su članovi Skupštine tajnim glasovanjem birali članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije. U Županijski savjet mladih ušli su Dario Car (zamjenica Karla Matus), Ivan Car (zamjenik Lovro Šoštarić), Sonja Celiščak (zamjenik Fran Papac), Josipa Hunjak (zamjenica Romana Horvat), Željko Jurković (zamjenik Matija Kovačić), Mirna Kovač (zamjenik Česi Ivan), Iva Maletić (zamjenica Katarina Kolar), Marko Martinčević (zamjenik Eduard Petranović), Sandro Matus (Augustinčić Ivan), Matija Perharić (zamjenik Valentino Kilić) i Dorotea Picig (zamjenik Ignac Ratković).

Nakon donošenja Zaključka o utvrđivanju interesa za sklapanje II. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostorija s „PORA“ Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, bez provođenja javnog natječaja, usvojen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije te Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Proračunska zaliha za studeni i prosinac. Članovi su donijeli i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju 1/3 dijela cijelih nekretnina u vlasništvu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Odluku o stjecanju prava vlasništva 1/3 dijela kčbr. 1282/6 i kčbr. 1283/3 u k.o. Koprivnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije te na Odluku o stjecanju prava vlasništva 1/3 dijela kčbr. 1282/6 i kčbr. 1283/3 u k.o. Koprivnica Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica. Usvojeni su i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju dijela nekretnine Ljekarne Križevci Općini Sveti Petar Orehovec, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju dijela nekretnine Ljekarne Križevci Općini Sveti Ivan Žabno, Zaključak  o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina, (OŠ Andrije Palmovića Rasinja Župi Kuzminec), Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Fran Koncelak Drnje, Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Molve te Zaključak o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu na suradnji i konstruktivnim raspravama.

Služba ureda župana