Održana 31. sjednica PZRS

Na 31. sjednici županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova predsjednica Verica Rupčić je iznijela podatke o zastupljenosti žena u tijelima predstavničke i izvršne vlasti na području Koprivničko-križevačke županije. Predstavila je detaljnu analizu kandidacijskih lista te privremene podatke o sastavu općinskih i gradskih vijeća, budući da se ovih dana očekuje završetak konstituiranja. Nakon konstituirajuće sjednice Županijske skupštine KKŽ, podaci govore da je od 41 vijećnićkog mjesta svega 8 žena, što čini 19,5%, a to je manje za 9,5% u odnosu na prošli saziv. Zaključak je PZRS da će se konačni podaci o zastupljenosti žena objaviti na službenim stranicama KKŽ, nakon što Stručne službe dostave podatke prikupljene s terena o točnom broju žena nakon konstituiranja svih predstavničkih tijela.

Raspravljano je o tijeku priprema za 3. izbor najuzornije seoske žene, koji će se održati 7.rujna u Đurđevcu. Objavljen je javni poziv za kandidiranje putem medija, a poslani su i dopisi svim JLS te udrugama žena na području županije prema postojećem registru. Prijave pristižu, a obilazak kandidatkinja u njihovim gospodarstvima predviđen je sredinom srpnja, kada će se obaviti i prvi dio bodovanja.

Predsjednica je izvijestila o sudjelovanju na radionici za izradu Akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području te upoznala članice PZRS sa zaključcima i planom daljnjih aktivnosti.

Koordinatorica za ravnopravnost spolova Ivanka Perić Novak je izvijstila o sudjelovanju na okruglom stolu s temom „Razvoj prava žena i rodne ravnopravnosti“, koji je održan u organizaciji Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suradnji s Instiutom društvenih znanosti Ivo Pilar. Gošća prof. dr. sc. Dianne Otto, ravnateljica Institute for International Law and Humanitites Sveučilišta u Melbournu i stručnjakinja za ljudska prava žena UN-a, govorila je o razvoju prava žena i rodne ravnopravnosti. Također je provedena analiza razvoja na razini UN-a, Vijeća Europe, EU te nacionalnoj razini, a s ciljem utvrđivanja postignuća i daljnjih izazova.

Predsjednica V. Rupčić je izvijestila i o održanoj tribini o Mari Matočec, s posebnim naglaskom na oduševljenom prihvaćanju svih nazočnih inicijative PZRS, a Povjerenstvo  je donijelo zaključak o upućivanju inicijative Županijskoj skupštini:da se među županijska javna priznanja uvrsti nagrada za promicanje ljudskih prava s imenom Mare Matočec, u znak zahvalnosti zanjezinu hrabrost, ustrajnost i zdušni rad, kojim je utrla put svima koji aktivno rade na poboljšanju položaja žena u našem društvu, promicanju ravnopravnosti, pa i ljudskih prava da mogu nastaviti aktivnostima te  time dobije zasluženo mjesto u sredini iz koje je ponikla.

Predsjednica PZRS-a: Verica Rupčić