Održana 3. sjednica Županijske skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u utorak, 26. rujna okupili su se na 3. po redu sjednici Županijske skupštine te raspravljali o 30 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar napomenuvši kako je ovo prva sjednica koju provodimo u sustavu e-Sjednice. Sustav e-Sjednice obuhvaća cjelokupan proces rada Županijske skupštine od poziva, dostave materijala do praćenja samog tijeka sjednice i elektronskog glasovanja.

Cilj koji se želi postići uvođenjem e-Sjednice je racionalizacija troškova i veća učinkovitost u procesu pripreme i održavanja sjednica, veća transparentnost rada Županijske skupštine i njenih radnih tijela. Posebno treba naglasiti ostvarenje ekološki osviještenog poslovanja kroz smanjenu potrošnju papira, prestanak upotrebe kopirnih strojeva i „fizičke“ dostave materijala.

Na samom početku, župan Darko Koren predstavio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2017. godine, kao i II. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu u kojima je proračun povećan za 3 milijuna kuna te Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, što je usvojeno većinom glasova članova Skupštine.

Na dnevnom redu našlo se i davanje Mišljenja na prijedlog za imenovanje načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke, koje je jednoglasno usvojeno. Okupljenima se obratio novoizabrani načelnik Vjekoslav Štimac, koji je naglasio kako će prioritet daljnjeg djelovanja Policijske uprave biti smanjenje stradavanja u prometu, dok mu je župan u ime Koprivničko-križevačke županije uputio čestitke na novoj funkciji, izrazivši želje za nastavkom kvalitetne suradnje.

Usvojene su i izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine, Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije, kao i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije. Župan je tom prilikom pojasnio kako će se navedenim odlukama realizirati uštede, ali i zadržati financije u zakonodavnim okvirima. Naime,  ukupna masa troškova za plaće u javnom sektoru, zakonski ne može biti iznad 20% izvornih prihoda, a prihodi od rudne rente smanjili su se za drastičnih 12 milijuna kuna.

Nakon donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, jednoglasno je usvojeno i Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, gdje su članice i članovi ponovno povjerenje dali Dragutinu Guzaliću, koji se zatim i kratko obratio.

Također, donesene su odluke o prodaji dionica trgovačkih društava Ceste d.d. Bjelovar i PZC Varaždin d.d., kao i Odluka o Operativnom planu razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja, koji je predstavio Zoran Klarić iz Instituta za turizam.

Odluka o stavljanju izvan snage Rješenja o proglašenju šume „Borik“ šumom s posebnom namjenom, kao i Odluka o pristupanju Koprivničko-križevačke županije PANNON europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću dobile su podršku članova, kao i osnivanje Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-križevačke županije, čija će glavna zadaća biti analiza stanja i prioriteta te predlaganje i usklađivanje mjera vezanih uz razvoj socijalne zaštite umirovljenika i osoba starije životne dobi na području Županije.

Članovi su donijeli i Odluku o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu, usvojili Javni poziv za predlaganje članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije te Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. Također usvojeno je i Rješenje o imenovanju članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji, Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije te Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Na sjednici su razmatrana i prošlogodišnja izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele – Piškornica, Ceste d.d. Bjelovar, PZC Varaždin i Geopodravina d.o.o., s time da je za Geopodravinu donesena i Odluka o pokretanju i provedbi postupka likvidacije.  Na dnevnom redu našao se i Zaključak o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentski kredit, kao i Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine te Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Proračunska zaliha za srpanj i kolovoz, koji su redom dobili potporu članova.

U Nadzorni odbor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ d.o.o. od strane Koprivničko križevačke županije ponovno je imenovan pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Nadalje, župan je upoznao članice i članove o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, kao i o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Ljekarni Koprivnica, Ljekarne Križevci te Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu na suradnji i konstruktivnim raspravama.

Služba ureda župana