Održana 26. sjednica Županijske skupštine

U četvrtak. 19.ožujka 2009. održana je 26. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

Vijećnici županijske skupštine donijeli su Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije za: životno djelo, doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, iznimno postignuće u protekloj godini, zahvalnice Koprivničko-križevačke županije. Nagrade će biti uručene dobitnicima na svečanoj sjednici povodom Dana županije.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu i financijskom poslovanju "PORA"-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja za 2008. godinu, Informacija o suradnji s prijateljskim europskim regijama te korištenju sredstava predpristupnih fondova na području Koprivničko-križevačke županije, Informacija o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije u 2008. godini, Informacija o realizaciji Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije 2008. godine.

Vijećnici su također donijeli Odluku o mjerama koje se u šumama šumoposjednika moraju poduzimati radi zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji, te za provođenje šumskog reda, te Odluku o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu.

Izglasani su i Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica i Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavi kombi vozila Gimnaziji "Fran Galović" Koprivnica.

Prihvaćen je i Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Koprivnici i Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije, Krešimira Janacha.