Održana 22. sjednica Županijske skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na jučerašnjoj 22. sjednici raspravljali su o 17 točaka dnevnog reda, a sjednicu je otvorila predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić.

Prva točka dnevnog reda bila je Informacija o aktualnom stanju u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ za koju je jedna trećina članova Županijske skupštine 13. rujna 2016. godine podnijela zahtjev za održavanje izvanredne sjednice. S obzirom da je već u pripremi bila redovna sjednica Županijske skupštine odlučeno je da se ova točka dnevnog reda uvrsti u planirani dnevni red. Ovu informaciju dao je direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“ Mladen Jozinović te se osvrnuo na nedavna događanja na „Piškornici“ istaknuvši kako je do požara došlo kemijskim procesom odnosno samozapaljenjem starog otpada, a koje je onda kontroliranim procesima brzo img_3918mugašeno. Sukladno rezultatima inspekcijskog nadzora utvrđeno je kako nije bilo posljedica za okoliš i zdravlje građana te je zbog tih događanja pojačan sustav monitoringa. Naglasio je kako se četiri puta godišnje mjeri kakvoća vode, zraka i tla, a sve s ciljem zaštite okoliša. Dodao je kako je pojačan nadzor nad Piškornicom pa je tako sklopljen ugovor s JVP Koprivnica koja ima 24-satni video nadzor s dojavnim sustavom, unajmljeno je navalno vozilo te su zaposleni dodatni zaštitari. Nadalje, objasnio je kako će od sada otpad dolaziti samo iz četiri županije koja imaju vlasnička prava nad Regionalnim centrom za gospodarenje otpadom „Piškornica“ te kako je nužno što prije donijeti Plan gospodarenja otpadom kako bi se centar mogao graditi i što prije krenuti u obradu otpada. Naglasio je i kako je sve što je do sada utrošeno ujedno reinvestirano u infrastrukturu „Piškornice“, a rasprava članica i članova Županijske skupštine bila je usmjerena prema slanju apela Vladi za donošenje Nacionalne strategije za gospodarenje otpadom kako bi se projekt mogao nastaviti s provedbom.

Na sjednici je jednoglasno donesena Odluka o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije koju je pobliže objasnila pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat Pavlic istaknuvši kako  će se stipendijama poticati uspješnost studenata s posebnim naglaskom na deficitarna zanimanja.

img_3898mČlanice i članovi prihvatili su Odluku o zaduženju Koprivničko-križevačke županije kojom će se Koprivničko-križevačka županija zadužiti za 8,8 milijuna kuna te Izmjenu i dopunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu, a o tim točkama dnevnog reda izvijestio je župan Darko Koren. Pojasnio je kako će se kreditom premostiti jaz nastao značajnim smanjenjem osnove prihoda od rudne rente odnosno eksploatacije mineralnih sirovina zbog smanjenja cijena derivata na tržištu te činjenicom da država nije podmirila 3,3 milijuna kuna sufinanciranja Javnog privatnog partnerstva zbog čega je Koprivničko-križevačka županija zajedno s Gradom Koprivnicom, koji sudjeluje u projektu, poduzela pravne radnje.

„Ne možete ispuniti sve financijske obveze, a da je prihodovna strana toliko manja“, istaknuo je župan te ujedno članice i članove izvijestio kako Županija najviše vlastitih prihoda izdvaja za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, gotovo 7 milijuna kuna te kako su se smanjila izdvajanja države zbog čega postoji mogućnost da će se povisiti cijena prijevozne karte učenika srednjih škola.

img_3947mNa dnevnom redu našla se i točka donošenje Odluke o izmjeni Odluke o minimalnim cijenama i evidenciji korištenja nekretnina i pokretnina školskih ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija koju je detaljnije obrazložio zamjenik župana Ivan Pal, a koja je jednoglasno prihvaćena čime će se cijena najma sportskih dvorana većih od 600 metara kvadratnih smanjiti s 300 na 200 kuna.

S obzirom da župan ima ovlasti imenovati članove Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova, župan Darko Koren pružio je Informacije o imenovanju Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Istaknuo je kako je u Upravno vijeće bolnice imenovao Miljenka Flajsa, Tihomira Hodaka i Željku Koluder Vlahinja dok je u Upravno vijeće županijskog Doma zdravlja imenovana Irena Jagarinec umjesto doktora Mate Devčića.

Na sjednici je razmatran Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2016. godine, Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunska zaliha s prijedlozima zaključka za lipanj, srpanj i kolovoz 2016. godine te je razmatran i Izvještaj o korištenju 1475579513652zucsredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine koji su usvojeni većinom glasova.

Jednoglasno su donesene i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji, Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/107 – „Prigorje“ kao i Zaključak o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentske kredite te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji školskog stana na adresi Ulica M. P. Miškine 1a, Đelekovec.

Sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije završila je pitanjima i prijedlozima članova.

Služba ureda župana