Održana 2. sjednica Županijske skupštine

Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 13. srpnja okupili su se na 2. po redu sjednici u novom sazivu te raspravljali o 48 točaka dnevnog reda.

Sjednicu je otvorio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, koji je obavijestio članove kako će od jeseni materijale dobivati u digitalnom obliku odnosno kako je u tijeku uvođenje e-sjednica, a zatim je član Zlatko Makar položio svečanu prisegu.

Na samom početku, župan Darko Koren očitovao se na prijedloge dopune dnevnog reda koje su uputili članovi Kluba SDP-a i Hrvatskih laburista, tražeći od Županije sufinanciranje nabave udžbenika te stipendiranje učenika srednjih škola po nekoliko osnova. Župan je pohvalio ove hvalevrijedne inicijative, no istaknuo je kako nemaju podlogu u Proračunu te kako se Županija već opredijelila za druge programe i projekte koje provodi u sektoru obrazovanja. Dodao je kako, obzirom na pad prihoda, Županiju očekuje niz mjera ušteda te kako bi trenutno bilo nemoguće realizirati navedene prijedloge, koji su zatim upućeni na glasovanje, gdje je većina članova glasala protiv.

Jednoglasnom odlukom članova za drugog potpredsjednika Skupštine, iz reda nezavisnih, izabran je Marijan Ružman, a zatim je župan obrazložio Izvješće o svom radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.  godine, koje je prihvaćeno većinom glasova. Usvojeno je i Izvješće o problematici zapošljavanja na području Županije za proteklu godinu, kao i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, čije je obrazloženje također dao župan, kazavši kako su unatoč prihodovnom manjku realizirani svi projekti te kako će i nadalje prioriteti ulaganja biti školstvo i zdravstvo, s ciljem postizanja boljeg standarda.

Na sjednici je usvojena i Informacija o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova KKŽ za prošlu godinu, koju je izložila predsjednica Verica Rupčić, Izvješće o radu Službeničkog suda KKŽ, Izvješće o radu Etičkog povjerenstva KKŽ, Analiza stanja sustava civilne zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice KKŽ, Izvješće o mjerama provođenja Programa „Međunarodna suradnja i EU projekti“, kao i Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu – Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2016., Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“, Izvješće o provođenju Programa „Vodno gospodarstvo“, Izvješće o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom te Godišnje izvješće o rezultatima provedbe Županijske razvojne strategije.

Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORA-e Razvojne agencije  Podravine i Prigorja za proteklu godinu obrazložila je ravnateljica Melita Birčić, koja je članove upoznala s provedenim aktivnostima i projektima, posebno u vidu suradnje s jedinicama lokalne samouprave, naglasivši kako je PORA bila nositelj dva temelja strateška dokumenta – Županijske razvojne strategije 2014. – 2020. te Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala. Izvješće je usvojeno većinom glasova, kao i izvješća o lovnom gospodarstvu i šumarstvu, ruralnom razvoju i elementarnim nepogodama te Izvješće o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, koje je predstavio ravnatelj Dragutin Guzalić.

Nakon prihvaćanja Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom KKŽ, Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje KKŽ te Informacije o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite, razmatrane su informacije o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2016. godinu koje su obrazložili ravnatelji tih ustanova. Ravnateljica Vesna Križan članovima je obrazložila Izvješće o radu i Godišnji obračun Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, dok je predsjednica Kluba za starije osobe „Mariška“ Valentina Čadavec predstavila Informaciju o pružanju usluga pomoći u kući starijim osobama u 2016. godini, s prijedlogom Zaključka.

Na dnevnom redu bilo je i Izvješće o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva, Informacija o stipendiranju i kreditiranju studenata, informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi, Programa udruga građana, radu Savjeta za razvoj civilnog društva KKŽ te donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu te Odluke o dugoročnom zaduživanju Koprivničko-križevačke županije. Jednoglasnom odlukom članova Županija će se dugoročno zadužiti u iznosu 8.190.000,00 kuna, kako bi financirala kapitalne investicije u školstvu koje se odnose na rekonstrukciju zgrade OŠ Fran Koncelak Drnje, dogradnju OŠ Molve, rekonstrukcija zgrade OŠ Prof. Franje Viktora Šignjara Virje, dogradnja PŠ Peteranec te rekonstrukciju zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec.

Na sjednici su usvojene i Izmjena i dopuna Proračuna za 2017.godinu, donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj skupštini za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2017. godine, Pravilnik o jednostavnoj nabavi KKŽ te Odluka o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj: VI/103 – „Đurđevac 2“, VI/122 – „Virje“ i VI/126 – „Podravske Sesvete“. Također, usvojena je i Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode Staro stablo lipe u Novigradu Podravskom, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Koprivničko-križevačke županije, Odluka o Master planu za integrirani prijevoz putnika, čiju je prezentaciju članovima ispred izrađivača održao Ivan Šimunec, a usvojen je i Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu – Proračunske zaliha, za prvih šest mjeseci. Članovi su također jednoglasno usvojili i rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima, a predsjednik Pintar članovima je na kraju zahvalio na suradnji i konstruktivnim raspravama.

 Služba ureda župana