Održana 2. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, vijećnici uspješno koristili novi elektronski sustav glasovanja

U ponedjeljak, 6. rujna u prostorijama Doma mladih u Koprivnici, sukladno svim epidemiološkim mjerama i preporukama održana je 2. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 27 točaka dnevnog reda. Sjednicu, kojoj su prisustvovali župan Darko Koren i zamjenik župana Ratimir Ljubić, je vodio predsjednik Skupštine Damir Felak, a nakon što su vijećnici glasali o izmjeni dnevnog reda i nakon podnesenog izvještaja Mandatnog povjerenstva,  svečanu prisegu su položili novi članovi Skupštine koji će obnašati dužnost zamjenika članova koji su svoje mandate stavili u mirovanje. Darka Sobotu (HDZ) će zamijeniti Ernest Forjan (HDZ), dok će s Liste grupe birača Maria Rajna, Danijela Šaška i Maria Martinčevića mijenjati Dubravko Picig, Sandra Kantar i Ana Končurat.

Vijećnici su potom raspravljali o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, izvješćima o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine i od 1. siječnja do 8. lipnja 2021. godine, koje su nakon obrazloženja župana Darka Korena prihvatili.

Članovi Skupštine su potom raspravljali i usvojili o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, Izvješću o radu i financijskom poslovanju PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, Izvješću o radu Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i godišnji obračun za 2020. godinu te Izvješću o ostvarivanju godišnjeg program rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije s aktivnostima zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2020. godinu i Financijskog izvješća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu.

Kao devetu točku dnevnog reda Županijska skupština je razmatrala Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2020. godinu koja su nakon obrazloženja ravnatelja zdravstvenih ustanova i prihvaćena. Potom su vijećnicima predstavljena  izvješća o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije te Izvještaj o radu i Godišnjem obračunu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2020. godinu, koji su nakon rasprave usvojeni.

Župan Koren je potom vijećnicima obrazložio Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2021. godine koji je usvojen, a donesena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova izabranih u Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od konstituiranja do 31. prosinca 2021. godine. Uz to, donesena je i Odluka o osnivanju Koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke županije i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji te dva zaključka –  Zaključak o utvrđenju interesa za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Ministarstvom financija, Poreznom upravom, bez provođenja javnog natječaja i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bočkovec.

 Županijski vijećnici su donijeli i rješenja  i to – Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora Županijske skupštine, Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Rješenje o izmjenama Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,  Rješenje o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županiji,  Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije, Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije te Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije.

Na kraju tajnim su glasovanjem izabrani članovi i članice Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, a sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članica i članova Skupštine.

Dodajmo kako je ovo bila prva sjednica na kojoj su članice i članovi glasali elektroničkim putem u sklopu programske aplikacije informatičkog sustava e-Sjednice kojim je provedena  potpuna digitalizacija rada Županijske skupštine.  Vijećnicima je tako, osim pripreme dnevnog reda, automatskog slanja poziva i materijala, omogućeno elektronsko praćenje tijeka sjednice i glasanje pomoću aplikacije te su osigurana nova tablet računala i programska oprema za što je Županija izdvojila 50 tisuća kuna.

Služba ureda župana