Održana 2. sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren sazvao je 2. sjednicu Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije koja je održana u prostorijama Županijske uprave.

S obzirom da je tijekom pripreme sjednice Kolegija pristigla inicijativa od strane Grada Koprivnice te općina Novo Virje, Legrad i Molve za dopunom dnevnog reda o raspravi najavljene reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave te smanjenju udjela u izdvajanju za plaće istih, točku su detaljnije obrazložili zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice Mišel Jakšić, načelnik Općine Novo Virje Branko Mesarov te načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić.

Zamjenik Jakšić osvrnuo se na smanjenje poreznih prihoda jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave i njihove posljedice te je predložio kako bi trebalo provesti cjelokupnu raspravu koja bi pokazala kako bi trebala izgledati javna uprava. S time se složio i načelnik img_4058mMesarov te naglasio kako pored poreznog dohotka, pojedinim općinama stvara probleme i povećanje postotka prihoda države od rudne rente dok se istovremeno postotak lokalnim samoupravama smanjio. Načelnik Sabolić govorio je o mogućim posljedicama ograničenja plaća na primjeru općine Legrad.

Župan je istaknuo kako se unazad nekoliko godina na Izvršnom odboru Hrvatske zajednice županija intenzivno raspravljalo o ovoj problematici te smatra kako je nužno zauzeti jasne stavove i donijeti zaključke te ih uputiti nadležnim institucijama, a govorio je i o inicijativi Zajednice koja je ovih dana uputila zahtjev za radnim sastankom Vlade i Sabora sa županima. Kao najveći problem župan je naglasio što „stručnjaci koji nisu dio sustava raspravljaju o parametrima poslovanja sustava koji ne poznaju“. Zaključio je kako je „redizajn sustava potreba, ali kako treba cijeli javni sektor promatrati kao piramidu te definirati koncept lokalne i državne uprave kroz nadležnosti i funkcije te potrebe za obavljanje tih funkcija“.

U raspravu su se uključili zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca Tomislav Katanović, načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer, načelnik Općine Sveti Petar Orehovec Franjo Poljak i načelnik Općine Ferdinandovac Branko Kolar predstavivši svoje prijedloge rješavanja problema. Na kraju rasprave zaključeno je kako treba podržati inicijative koje su već pokrenute prema Hrvatskom Saboru i Vladi te kako će se zaključci sa Kolegija uputiti u Hrvatsku zajednicu županija te Udrugu općina i gradova.

img_4065mJedna od točaka dnevnog reda bilo je i predstavljanje projekta „Jačanje kapaciteta sudionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u Koprivničko-križevačkoj županiji“ kojeg je prezentirala ravnateljica PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja Melita Birčić istaknuvši kako je projekt namijenjen „svim regionalnim koordinatorima na području njihovih županija s jednim osnovnim ciljem da upravo jedinicama lokalne samouprave, naravno i županijama i svim javnopravnim tijelima budu od stručne i tehničke pomoći u pripremi i provedbi njihovih projekata koji su sufinancirani europskim sredstvima“. Dodala je kako je projekt započeo s provedbom početkom ovog mjeseca te će trajati do kraja ožujka 2019. godine, a ukupne je vrijednosti 1,5 milijuna kuna. Pored toga, ravnateljica je najavila edukacije na temu državnih potpora u 2016. godini kao i na temu vezanu uz europske fondove tijekom 2017. i 2018. godine, a prezentirala je i natječaje koji su u najavi.

S obzirom na velik broj upita, ujedno je obavijestila okupljene u kojoj su fazi provjere projekti koji su prijavljeni na natječaj INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., nakon čega je župan najavio pokretanje ispostava odnosno info točaka PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja:

img_4052mProcijenili smo da ćemo u razdoblju koje nam slijedi biti fokusirani na programe ruralnog razvoja i s tim u skladu smo smatrali kako bi trebali biti bliže onima kojima je ta pomoć potrebna i upravo smo u razradi jednog koncepta funkcioniranja PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja koja bi imala svoje takozvane ispostave na području županije van svojeg središta.“

Naglasio je da bi se ispostave odnosno info točke smjestile u gradove Križevci i Đurđevac te će biti „na korist ruralnog prostora koji gravitira u tim gradovima“.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac osvrnuo se na upućeni dopis gradonačelnicima i načelnicima o donošenju Programa zaštite divljači u gradovima i općinama te pozvao da isti donesu, a pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević upoznao je načelnike s problemom nedostavljanja potvrda o plaćenim naknadama za legalizaciju zbog čega se ne može završiti velik broj predmeta. Pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja izvijestila kako će se svima dostaviti sporazumi kako bi se mogao omogućiti nastavak provedbe programe pomoći u kući starijim osobama s obzirom da projekt Ruka pomoći završava, a pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, znanost, kulturu, nacionalne img_4073mmanjine i sport Branka Cuki pozvala je načelnike da informiraju škole na svojim područjima o osiguranim financijskim sredstvima kako bi imale konkretne podatke te ih je ujedno obavijestila kako je Županiji odobren projekt  „Svi u školi, svi pri stolu“ kojim će se osigurati besplatna školska prehrana za 767 učenika.

Na kraju sjednice, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat Pavlic informirala je prisutne kako je u tijeku web savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Akcijskom planu za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Današnjoj sjednici pored već spomenutih načelnika i zamjenika gradonačelnika, prisustvovali su i načelnici, zamjenici načelnika te predstavnici općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Novigrad Podravski i Rasinja.

Služba ureda župana