Održana 17. sjednica Županijske skupštine

U Koprivnici je u četvrtak, 10. studenog, održana 17. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Većinom glasova vijećnika prihvaćene su izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu. Prihvaćanjem rebalansa Proračun Županije za 2011. godinu iznosi 128,4 milijuna kuna.

Potom je doneseno rješenje o imenovanju predsjednika i članova sljedećih upravnih vijeća (predstavnika osnivača): Doma zdravlja, Opće bolnice „Dr. T. Bardek“ Koprivnica, Zavoda za javno zdravstvo, Ljekarni Koprivnica, Ljekarni Križevci i Zavoda za hitnu medicinu.

Donesena je i odluka o zaštiti izvorišta „Đurđevac“, izmijenjena je odluka o mrtvozorstvu, te je dana suglasnost na odluku Školskog odbora OŠ „Ivan Lacković Croata“ Kalinovac o zaključenju ugovora o osnivanju prava građenja između škole i Općine Kalinovac. Imenovani su predsjednik i članovi Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao i članovi Povjerenstva za odabir razvojnih projekata u Bazu projekata Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011.-2013.