Održana 17. sjednica Županijske skupštine

U utorak, 29. rujna u koprivničkoj Gradskoj vijećnici održana je 17. sjednica Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije.

Kao što je i najavljeno članovi Županijske skupštine raspravljali su o 27 točaka dnevnog reda, a prvih sedam točaka koje su podržane većinom glasova bile su vezane na Proračun Koprivničko – križevačke županije. Razmatrao se polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2015. , Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna odnosno proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj ove godine te je donijet i Zaključak o korištenju Proračunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz.

Članovi Skupštine donijeli su i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Županije što omogućava članak 86. i 86. a Zakona o proračunu koji propisuje da se jedinica lokalne i područne samouprave može zaduživati uzimanjem kredita i to najduže 12 mjeseci. Ovom Odlukom IMG_5882mKoprivničko – križevačka županija će se zadužiti za 3,7 milijuna kuna na rok otplate od 1. veljače do 1. listopada 2016. godine radi premošćivanja jaza nastalog različitom dinamikom priljeva sredstava i dospijeća obveza. Isto tako, Županijska skupština dala je suglasnost za kratkoročno zaduživanja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko – križevačke županije.

Donijeta je Odluka i o Izmjenama i dopunama Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2015. godinu, a na analize predložene Odluke pojedinih članova Skupštine župan Koren je odgovorio kako je „proračun živi organizam koji se stalno mijenja i zasigurno će ga još trebati dorađivati, ali ovo je trenutna situacija i potrebe“.

IMG_5900mŽupan je na jučerašnjoj sjednici podnio i Izvješće o svome radu za prvih šest mjeseci ove godine koje je izrađeno prema istoj metodologiji kao i zadnja dva Izvješća, a usvojeno je većinom glasova. Na dnevnom redu sjednice našla se i Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije i to sukladno naputku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kojim predlaže produljenje primjene postojeće županijske razvojne strategije za još jednu godinu (2015), a zamjenik župana Darko Sobota zapravo je obrazložio kako je ŽRS strateški dokument koji se nastavlja na nacionalnu strategiju koja još nije donesena, a upravo o njoj ovise daljnje faze izrade.

Sukladno prijedlogu župana Koprivničko-križevačke županije, kao i zajedničkim zaključcima članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, donijeta je nova Odluka o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije, čijem se donošenju pristupilo radi preglednosti Odluke, kojom se predviđa ukupno sedam različitih javnih priznanja, te se uvodi novo javno priznanje – Plaketa Župana Koprivničko-križevačke županije.

IMG_5915mOdluka o sufinanciranju troškova smještaja korisnika u domove socijalne skrbi čiji je osnivač vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga ili druga domaća ili strana pravna ili fizička osoba sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije čiji je predlagatelj bio član Županijske skupštine Tomislav Babić nije donijeta. Naime, zaključeno je kako je svima neovisno o političkoj opciji cilj razvijanje socijalne pravednosti te se i ubuduće očekuju prijedlozi za poboljšanje važeće Odluke o sufinanciranju troškova smještaja u privatne ustanove socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije koju je Županijska skupština jednoglasno donijela na 12. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine.

Članovi Skupštine razmatrali su i Izvješća o poslovanju trgovačkih društava PZC Varaždin, Ceste Bjelovar i Geopodravina za 2014. godinu u kojima Koprivničko – križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele te su ih većinom glasova prihvatili.

Sjednica Skupštine završila je pitanjima i prijedlozima članova.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.