Održana 16. sjednica Županijske skupštine

U srijedu, 1. srpnja u Gradskoj vijećnici u Koprivnici održana je 16. sjednica Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije.
Članovi Županijske skupštine na sjednici su raspravljali o 17 predloženih točaka dnevnog reda,a koje su razmotrene na ranije održanoj Koordinaciji Klubova stranka i sjednicama radnih tijela.
Na jučerašnjoj sjednici usvojena je Rudarsko – geološka studija Koprivničko – križevačke županije koju je izradio Hrvatski geološki institut, a obveza o izradi studije jedinica područne (regionalne) samouprave propisana je člankom 7. Zakona o rudarstvu. Studija je izrađena u ugovorenom roku, a poslužiti će kao stručna podloga pri planiranju gospodarenja mineralnim sirovinama u Županiji.

IMG_1521mOdluku o upravnim tijelima Koprivničko – križevačke županije i Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donijete su većinom glasova članova Skupštine, a obrazloženje je dao župan Koren koji je pojasnio potrebu za usvajanjem predloženih Odluka. Donesene Odluke primjenjivati će se od 1. siječnja 2016. godine, a prema Odluci osnovano je novo upravno tijelo – Služba ureda župana – koji će preuzeti dio poslova koji su se obavljali u dosadašnjem Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove i Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju. Valja spomenuti, da je u razdoblju od 29. svibnja 2015. do 13. lipnja 2015. godine provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te nije bilo primjedbi na priloženi opći akt.

Donošenjem Zaključka o pokretanju postupka povrata prava upravljanja RH nad nekretninom u Svilarskoj 6 u Koprivnici članovi Skupštine prihvatili su županovo obrazloženje kako zgrada postaje preveliki trošak za održavanje, a ulaganja koja bi bila nužna Županija ne može financirati. Županija je ovaj objekt dobila na korištenje 2003. godine, ali ne i u vlasništvo.

Ravnateljica PORE Melita Birčić obrazložila je godišnje Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije za razdoblje od 2011. do 2013. za 2014. godinu, a direktor Piškornice d.o.o. Mladen Jozinović izvijestio je o poslovanju trgovačkog društva Piškornica za 2014. godinu.

IMG_1503mNa održanoj Sjednici razmotrena je i Informacija o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko – križevačke županije, o čijim je aktivnostima izvijestila predsjednica Povjerenstva Verica Rupčić, ali i informacije o pružanju usluga pomoći u kući i dnevnim boravcima za starije osobe u 2014. godini.

Donijete su i sljedeće Odluke i Rješenja: o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/1069-„Koprivnica 3“, o izdavanju službenog glasila Koprivničko – križevačke županije, o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, Izmjena Odluke o mrtvozorstvu te rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog vijeća u Koprivnici i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.