Održana 15. sjednica Županijske skupštine

Na 15. sjednici Županijske skupštine koja je održana 27. svibnja uz nazočnost predsjednika Županijske skupštine Damira Felaka, koprivničko-križevačkog župana Darka Korena, zamjenike župana Darka Sobote i Ivana Pala, članovi Skupštine raspravljali su o 23 točke dnevnog reda.

Većinom glasova članova Županijske skupštine usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, kojeg čine: Opći i Posebni dio Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, Izvještaj o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2014. godinu, Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini te obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, a pojedine stavke pojasnio je župan Koren.

Na temelju članka 111. Zakona o Proračunu, članovima Skupštine dostavljen je i Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije koji je prihvaćen većinom glasova, a njegovo obrazloženje dao je ravnatelj Dragutin Guzalić.

Na sjednici je razmatran i Pregleda osnovnih sigurnosnih pokazatelja u 2014. godini na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke koji je prezentirao načelnik PU Koprivničko – križevačke Darko Rep te istaknuo kako je Županija po brojkama jedna od boljih, te je gotovo u samom državnom vrhu.

Nadalje, jednoglasno je prihvaćena Informacija o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i Informacija o ruralnom razvoju na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini.
Dnevni red obuhvatio je i razmatranje Informacije o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu, Informacije o realizaciji Programa udruga građana za 2014. godinu te Informacije o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu koje su jednoglasno prihvaćene.IMG_9167m

Skupštinari su donijeli Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju, s obzirom da je Županijska skupština, temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kao predstavničko tijelo ,utvrdila popis pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju. Naime, Županijska skupština donijela je na 12. sjednici održanoj 26. studenoga 2014. godine Odluku o prijenosu osnivačkih prava nad Osnovnom školom Grgura Karlovčana, sa sjedištem u Đurđevcu, shodno tome Koprivničko-križevačka županija nema više osnivačka prava te se ista briše iz popisa pravnih osoba od posebnog interesa.
Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, budući da je Hrvatski sabor donio novi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14.), a isti je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine. Jedan od ciljeva donošenja novog Zakona je jačanje uloga regionalnih koordinatora.
Odlukom o osnivanju „PORE“ Razvojne Agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji utvrđeno je kako „PORA“ Koprivničko-križevačke županije obavlja poslove regionalnog koordinatora.

Na Županijskoj skupštini razmotrena su i Izvješća o provođenju mjera prema Programu „Komunalno gospodarstvo“ i Programu „Vodno gospodarstvo“, o mjerama provođenja Programa održivog gospodarenja energijom u 2014. godini, o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini, o radu Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu, o lovnom gospodarstvu i šumarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini, o konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godinu, o realizaciji Programa iz područja osnovnog i srednjeg školstva Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine, članovi Skupštine donijeli su Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za javna priznanja te je prihvaćeno Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. U Etičko povjerenstvo imenovani su za predsjednika Dražen Sačer, a za članove Zdravko Gašparić i Željko Pintar.
IMG_9188mPrihvaćen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije o darovanju dijela kčbr. 144/2 k.o. Gregurovec zk.ul. br. 2206 Općini Sveti Petar Orehovec. Statutom Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ali i Odlukom o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županije, predviđena je suglasnost Županijske skupštine na odluke Upravnog vijeća o otuđenju nekretnina.
Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe prihvaćen je Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu, budući da je član Županijske skupštine izabran s liste grupe birača Mladen Švaco stavio mandat u mirovanje te ga zamjenjuje član Nikola Novosel, također kandidat s liste grupe birača.
U konačnici, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o prijenosu prava vlasništva zgrade Zavičajnog muzeja u Kalinovcu i pravo upravljanja nad čkbr. 744, čkbr. 745 i čkbr. 3191/48 u korist Općine Kalinovac.
Uslijedila su pitanja i prijedlozi članova Županijske skupštine na koje je odgovore dao župan Darko Koren.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.