Održana 15. sjednica Skupštine društva „Piškornica“ d.o.o.

U utorak, 30. listopada 2012. u prostoru Koprivničko-križevačke županije održana je 15. sjednica Skupštine društva „Piškornica“ d.o.o. kojoj su nazočili predsjednik Skupštine društva Božidar Vrabelj, župan Darko Koren, obnašateljica dužnosti župana Sonja Borovčak, župan Predrag Štromar, pročelnik UO za prostorno uređenje i gradnju Međimurske županije Stjepan Baranašić, predsjednik Nadzornog odbora društva „Piškornica“ Marijan Štimac  te direktor Mladen Jozinović.

Direktor Mladen Jozinović je izvjestio Skupštinu društva o stanju projekta te rekao da je zadovoljan stanjem, osobito suradnjom sa državnim institucijama koje su nadležne i uključene u razvoj i realizaciju projekta. Projekt je prezentiran Delegaciji europske Komisije te je istaknut kao jedan od najvažnijih projekata za apliciranje na Strukturne fondove. Kako se aktivnosti dinamiziraju dogovoreno je da će se napredak u projektu u slijedećih mjesec dana prezentirati i jedinicama lokalne samouprave koje su potpisale Sporazum o preuzimanju otpada.

Jednoglasno je prihvaćeno revidiran Financijski plan za 2012. godinu te su dogovorene smjernice za Financijski plan za 2013. godinu.