Održana 14. sjednica Županijske skupštine

U Gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu u Koprivnici, u utorak 5. svibnja održana je 14. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije.
Na samom početku prisegu je položio novi član Nikola Novosel, nezavisni kandidat sa liste birača kako bi zamijenio nezavisnog člana Mladena Švacu koji je stavio mandat u mirovanje iz osobnih razloga.
Na jučerašnjoj sjednici članovi Skupštine Koprivničko-križevačke županije većinom glasova donijeli su Izmjene i dopune proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu.
U svom obrazloženju župan Darko Koren pojasnio je da za rebalans postoji nekoliko tehničkih razloga, poput usklađivanja rashoda s usklađenim prijenosom viška iz prošlog u ovogodišnji proračun te promjena pozicija kojima će se omogućiti financiranje i završetak planiranih investicija za koje su izvođači tražili veću cijenu od iznosa osiguranih u proračunu. Isto tako, smanjen je i dio koji se odnosi na kapitalne pomoći za decentralizirane funkcije zbog prijenosa osnivačkih prava Osnovne škole Grgur Karlovčan gradu Đurđevcu.
„Ukupni prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu bili su planirani u iznosu 163.389.642,00 kuna, a planirani višak prihoda i primitaka iz ranijih godina u iznosu 5.910.000,00 kuna. Ovim predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjenje prihoda iznosi 1.847.433,00 kune, dok se primici povećavaju za 5.000,00 kuna. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 3.975.056,76 kuna, a novi plan prihoda i primitaka ukupno iznosi 161.547.209,00 kuna“ obrazložio je župan Koren.

Razmotreno je i Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, te donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća. Jedna od točaka bila je i donošenje Odluke o stjecanju prava građenja radi izgradnje Obrtničke škole u Koprivnici, koja je izglasana većinom glasova, a obrazloženje je dao zamjenik župana Ivan Pal.

Na prijedlog Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko – križevačke županije na raspravu i donošenje Županijskoj skupštini podnesen je Akcijski plan suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine, a doneseni su u i Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji će se koristiti u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata te Etički kodeks nositelja političkih dužnosti. Etički kodeks osim dužnosnika obuhvaća i predsjednika, potpredsjednika i članove Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, predsjednika i članove radnih tijela Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te će im nakon donošenja biti dostavljena izjava kojom prihvaćaju njegove odredbe.

Temeljem prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, a radi omogućavanja lakšeg podmirenja dugovanja korisnika kredita te efikasnije naplate potraživanja kreditnih sredstava donesena je Odluka o izmjenama uvjeta kredita za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede. Prema gotovo identičnom prijedlogu podržana je i Odluka za realizaciju poduzetničkih projekata žena i mladih te za otkup junica.
Valja spomenuti i donošenje Odluke o ustanovljenju Zajedničkog lovišta broj VI/104- Koprivnica 1, te javnog natječaja za davanje u zakup Zajedničkog otvorenog lovišta na području Županije, a doneseno je i Rješenje o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu tog natječaja o čemu je izvijestio zamjenik župana Darko Sobota.

Prihvaćena su i Izvješća o radu za 2014. godinu radnih tijela Skupštine, Savjeta za razvoj civilnog društva i Županijskog savjeta mladih koja su obrazložili predsjednica Savjeta Sonja Hlebar i Dario Car.

Informacije o radu i financijskim rezultatima županijskih zdravstvenih ustanova za 2014. godinu te Doma za starije i nemoćne Koprivnica obrazložio je zamjenik župana Ivan Pal te naglasio pozitivno financijsko poslovanje ustanova. Sjednici su prisustvovali ravnateljice i ravnatelji županijskih ustanova: Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, Zavoda za javno zdravstvo, Doma zdravlja, Ljekarni Koprivnica, Ljekarni Križevci te Doma za starije i nemoćne.

Jednoglasno su prihvaćena sljedeća Izvješća: o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko – križevačke županije za razdoblje 2008- 2015. s prikazom stanja u 2014. godini, Izvješće o radu i financijskom poslovanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Sjednica Županijske skupštine završila je pitanjima i prijedlozima članova Skupštine na koja je odgovore dao župan Darko Koren. Na traženje člana Skupštine Tomislava Babića o pismenom očitovanju članovima Županijske skupštine o „trenutnoj istrazi koja se provodi“ županov odgovor nalazi se na sljedećem LINKU.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.