Održana 13. sjednica Županijske skupštine

U koprivničkoj Gradskoj vijećnici, 17. veljače održana je 13. po redu sjednica Županijske skupštine sa trinaest točaka dnevnog reda. Članovi Županijske skupštine donijeli su Odluke o dodjeli javnih priznanja koje se dodjeljuju u povodu Dana Koprivničko-križevačke županije 13. travnja.
Nagrada za životno djelo Koprivničko-križevačke županije odnosno za najviše uspjehe u radu i osobite zasluge na području umjetničkog rada biti će dodijeljena Martinu Sagneru iz Zagreba odlučili su jednoglasno članovi Županijske skupštine.
Nagrada za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ dodjeljuje se Verici Rupčić iz Đurđevca odlučeno je većinom glasova. Županijska udruga slijepih dobit će nagradu za doprinos ugledu i promociji naše županije u podizanju kvalitete života slijepih i slabovidnih građana Koprivničko-križevačke županije, koja se dodjeljuje u obliku povelje uz zlatnik Koprivničko-križevačke županije. Donesena je i odluka o dodjeli nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini koja će biti uručena policajcu Zoranu Zlataru iz Drnja.
Županijske zahvalnice će dobiti Vatrogasna zajednica Općine Gola, Limena glazba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virje, Klub žena s bolestima dojke „Nada” Koprivnica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Torčec te Povijesno društvo Koprivnica.
Na prvoj ovogodišnjoj sjednici jednoglasno je usvojena i Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe Županijske razvojne strategije za razdoblje 2011.-2013. za 2015. godinu koji je izradila PORA Razvojna agencija u suradnji s Radnom grupom za izradu i izvještavanje o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije 2014.-2020. Akcijski plan služi za operacionalizaciju i provedbu Strategije, a omogućuje cjelovit pregled i strukturu svih aktivnosti potrebnih za provedbu Strategije u određenom razdoblju.

Članovi skupštine razmatrali su i usvojili Odluku o izmjenama Odluke o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije kojom se broj članova Povjerenstva smanjuje sa predsjednika i šest članova na predsjednika i četiri člana zbog efikasnosti i ekonomičnosti kako je navedeno u obrazloženju.
Nadalje, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2015. godinu kao i Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna županije za 2015. godinu (političkim strankama) nakon odbijanja amandmana koji je uputio Klub laburista.
Članovi su donijeli i Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu – Proračunska zaliha: a) za studeni 2014. godine, b) za prosinac 2014. godine te donijeli Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Koprivničko-križevačke županije. Donošenjem Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije odlučeno je kako će nakon ostavke člana Županijske skupštine Vlatka Vargića, dužnost predsjednice Odbora preuzeti Milica Todorović iz Koprivnice.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.