Održana 12. sjednica Županijske skupštine

U ponedjeljak, 25. veljače članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije okupili su se na 12. po redu sjednici, koju je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, kako bi raspravljali o 28 točaka dnevnog reda.

Na samom početku, članovi su jednoglasno usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja te je odlučeno kako će ovogodišnju Nagradu za životno djelo dobiti profesorica defektologije Marija Prodan iz Križevaca, a Nagradu za promicanje ljudskih prava “Mara Matočec” Radmila Funtek, predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Za doprinos ugledu i promociji Županije bit će nagrađeni koprivnička patologinja doc.prim.dr.sc. Elizabeta Horvatić i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Koprivnica. Za iznimno postignuće u protekloj godini Županija će nagraditi mladu Koprivničanku Taru Knežević, studenticu koja je sudjelovala u NASA-inoj ljetnoj školi u Houstonu, te Sašu Višaka iz Kalnika, aktualnog hrvatskog prvaka u oranju. Zahvalnice će dobiti dobrovoljna vatrogasna društva Legrad i Ferdinandovac, Šahovski klub Picok iz Đurđevca, Žuža Zabjan iz Ždale te KUD Prigorje iz Križevaca, a plakete župana prof. Dragutin Palčić iz Križevaca, Franjo Mihočka iz Đurđevca te dr. dent. med Nada Šešić iz Koprivnice. Priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Koprivničko-križevačke županije.

Sljedeće na redu bilo je razmatranje Izvješće o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, a župan Darko Koren je u svom izlaganju napomenuo kako je svrha Izvješća „informirati građane o ostvarenim rezultatima i provedenim aktivnostima, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete njihovog života“. U Izvješću je župan posebno istaknuo odličnu suradnju  s predstavnicima jedinica lokalne samouprave te je izdvojio posjete ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića te ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića koji je najavio nastavak gradnje brze ceste Križevci – Koprivnica i druge važne prometne projekte. Članovi Skupštine podržali su Izvješće, a sljedeća točka odnosila se na donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini za 2019. godinu, što je također usvojeno.

Donesena je i Odluka o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, Odluka o pokretanju  izrade Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2030. te Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije. Članovi su usvojili i Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, donesen je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Koprivnica na području Županije u 2019. godini te je doneseno Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika/ predsjednice i članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Koprivničko-križevačke županije.

Članovi su podržali i donošenje Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Koprivničko-križevačke županije, razmatrano je Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Županije u 2018. godini te je razmatrano Izvješće za 2018. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

Na dnevnom redu našlo se i razmatranje nekoliko dokumenata – Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava za 2018. godinu, Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2018. godinu, Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2018. godinu te Informacije o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrijeva u 2018. godini, što je sve redom usvojeno.

Nakon što je donesen Zaključak o davanju prijedloga Mreže hitne medicine, usvojen je i Zaključak o davanju prijedloga izmjena Mreže javne zdravstvene službe, što je ujedno bila dopuna dnevnog reda, a zatim je donesen Zaključak o utvrđenom interesu za sklapanje III. Aneksa Ugovora o zakupu poslovnih prostorija s PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, bez provođenja javnog natječaja te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o stjecanju nekretnine Osnovne škole Sokolovac.

Članovi su usvojili i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina Općini Sveti Ivan Žabno, Zaključak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Proračunska zaliha za studeni i prosinac, no nisu podržali Zaključak o formiranju Centra izvrsnosti unutar Koprivničko-križevačke županije.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članova, a predsjednik Pintar na kraju je uputio zahvalu svima na konstruktivnim raspravama i suradnji.

Služba ureda župana