Održana 11. sjednica Županijske skupštine

U koprivničkoj Gradskoj vijećnici održana je 11. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Većinom glasova članice i članovi Županijske skupštine usvojili su prijedlog rebalansa proračuna kojeg je obrazložio župan Darko Koren. Naveo je kako je do izmjena došlo zbog neoporezivog dijela plaće, što će uzrokovati smanjenje prihoda od oko milijun i 700 tisuća kuna, a s druge strane zbog promjena Uredbe o rentama mineralnih sirovina prihod Županije biti će povećan za oko 3 milijuna kuna.

Županijska skupština je većinom glasova prihvatila i Izvješće o radu župana za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2014. godine koje je izrađeno po istoj metodologiji kao i prethodno Izvješće.

Članovi su upoznati sa Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko- križevačke županije za 2013. godinu koje je bezuvjetno, a iz kojeg proizlazi da se poslovalo sukladno Zakonu i pozitivnim propisima, pri čemu je župan zahvalio stručnim službama koje doprinose ovakvom Izvješću.

Direktor vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Muru i gornju Dravu sa sjedištem u Varaždinu, Leonard Sekovanić prezentirao je članovima Skupštine plan obrane od poplava na području Koprivničko-križevačke županije te se osvrnuo na probleme prilikom nedavnih poplava i trenutno stanje oko sliva Drave.

Župan se osvrnuo na prezentaciju direktora Sekovanića te naglasio kako je u obrani ovog područja do izražaja došao razvijen sustav vatrogastva te angažman mještana koji su branili svoj dom. Naglasio je kako je uloga Hrvatskih voda velika, ali očekuje se da bude još i veća. Župan je najavio i formiranje radne grupe koja će zajedno sa lokalnim stanovništvom utvrditi što treba učiniti na terenu i izraditi program zaštite od poplava koji će garantirati još veću sigurnost građana i imovine.

Županijska skupština nije prihvatila prijedlog člana Hrvatskih laburista, Zlatka Delimara o sufinanciranju i financiranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2014./2015. Predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, sport i nacionalne manjine, Stjepan Peršin objasnio je kako prijedlog treba doraditi, te kako Odbor podržava ovu inicijativu za sljedeću školsku godinu, ali je treba na vrijeme planirati.

Skupština je između ostalog, jednoglasno donijela Odluku o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela koja je usklađena sa zakonskim propisima i važećim kolektivnim ugovorima, a prema kojoj će se naknade smanjiti. Donijete su i Odluka o osnivanju Registra kupoprodajnih cijena nekretnina na području Koprivničko-križevačke županije, Odluka o dopuni Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Bistra d.o.o. te Rješenje o imenovanju članova/ica Savjeta za razvoj civilnog društva.

Članovi skupštine razmatrali su i prihvatili Izvješća o stanju u prostoru Koprivničko-križevačke županije 2009.-2012. godine te Izvješća o poslovanju trgovačkih društava „Geopodravina“, PZC Varaždin d.d. i Ceste d.d. Bjelovar za 2013. godinu koje je obrazložio zamjenik župana Darko Sobota.

Na jučerašnjoj sjednici razmotrena je i Analiza sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu te su donesene Smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu.

Sjednica je završila pitanjima i prijedlozima članica i članova Skupštine na koje je odgovarao župan i zamjenici župana.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.