Održana 11. sjednica skupština društva ”Piškornica” d.o.o.

Jučer 01. veljače  u prostoru Varaždinske županije  održana je 11. sjednica Skupštine društva kojoj su nazočili  predstavnici osnivača  župani Koprivničko-križevačke županije  Darko Koren,  Predrag Štromar iz Varaždinske i Ivan Perhoč iz Međimurske županije,  načelnik Općine Koprivnički Ivanec, pročelnik UO za zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije Stjepan Bručić, pročelnica Stručne službe Koprivničko-križevačke županije Marina Horvat Pavlic, predsjednik Nadzornog odbora Marijan Štimac, savjetnik Uprave Mladen Jozinović te Mario Panjičko iz Brodarskog instituta.       
Mladen Jozinović je iznio iscrpno izvješće o stanju projekta  sa naglaskom na potpisivanje Sporazuma o preuzimanju otpada, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa te izmjeni Studije izvedivosti koju treba provesti  ugovoreni izrađivač Brodarski institut iz Zagreba. Panjičko je naglasio kako je potrebno što prije revidirati stanje količina otpada uzevši u obzir i primarnu selekciju, o čemu je već razgovarao sa savjetnikom Uprave.
Na sjednici  su osnivači donijeli odluku o provedbi postupka imenovanja gospodina Jozinovića za člana Uprave te ujedno izrazili zadovoljstvo njegovim angažmanom u provedbi projekta RCGO Piškornica. Obzirom da je istog dana prije sjednice Skupštine društva održana i 2. sjednica novog Upravnog vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske,  dana je informacija da je UV donijelo  odluku  o prijenosu prava građenja na „Piškornica“ d.o.o., što je za realizaciju projekta od velikog značaja.  

PIŠKORNICA d.o.o.