Održan sastanak Povjerenstva za kreditiranje studenata

Povjerenstvo za kreditiranje studenata Koprivničko-križevačke županije sastalo se u četvrtak, 27. rujna 2012. god u prostorijama Županije. Temeljem Županove Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u akademskoj godini 2012./2013., utvrđen je tekst natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije u 2012./2013. akademskoj godini. Odlukom je utvrđen broj novih korisnika i to, za preddiplomski i diplomski studij 170 korisnika, a za poslijediplomski studij 15 korisnika, kao i popis deficitarnih zanimanja sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Križevci, za akademsku godinu 2012./2013.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Županije i u lokalnom tisku, a prijave će se zaprimati u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije. 

Članovi Povjerenstva razmatrali su i izmjene i dopune Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, budući da su u postojeći Pravilnik ugrađene odredbe o deficitarnim zanimanjima, te pojedinačne zahtjeve studenata. 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport